Din økonomi: Det bør du holde øje med i 2016

Satser og regler for skat og pension ændrer sig løbende, ligesom der også kan ske ændringer i dine job- og indkomstforhold fra år til år. For at du kan få mest muligt ud af din indtægt og dine opsparinger, er det godt at være opdateret på de seneste ændringer.

Topskat

Hvis din indkomst overstiger grænsen for topskat i 2016, kan du have en ekstra skattemæssig fordel ved at indbetale det resterende beløb på din pensionsopsparing.  Det vil være tilfældet, hvis du forventer, at udbetalingerne ikke bliver større, end at de bliver beskattet med bundskat i stedet for topskat, når du går på pension. Grænsen for topskat stiger hvert år frem mod 2022 som en del af skattereformen fra 2012.

 Topskattegrænsen angiver det beløb, som du maksimalt kan tjene, før du skal betale topskat af den sidst tjente krone. Topskattegrænsen i 2016 er 467.300 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag. Den højeste skattesats – topskatten - ligger på 15 %, som lægges oven i de andre skattesatser. Det svarer i gennemsnit til en samlet marginalskat – altså skat på den sidst tjente krone - på 52 %*. Den nuværende regering har en ambition om, at topskatten skal nedsættes, men forhandlingerne herom er dog medio januar 2016 udsat til efteråret.   

Husk, at du selv kan forhøje dine pensionsindbetalinger på Mit PFA

Jobskifte

Når du skifter job, skifter du samtidig ofte pensionsselskab. På den måde kan der i løbet af et helt arbejdsliv – med i gennemsnit fem-seks jobskifte - blive efterladt adskillige portioner penge hos forskellige pensionsselskaber. Der er en række omkostninger forbundet ved at spare op i pension, og andelen af disse omkostninger bliver forholdsmæssigt større, hvis du sparer op flere forskellige steder.

Det kan blive dyrt for din pension, for omkostninger som fx administrationsgebyrer kan være faste, og hvis de er højere end forrentningen, så bliver din opsparing gradvist mindre. Det tager relativt kort tid at samle alle dine pensionsordninger i én. Du kan spare omkostninger samtidig med, at det er langt lettere for dig at holde overblikket. Der kan være andre forhold, som har betydning for, om det er en fordel for dig at samle dine pensionsordninger. Du er velkommen til at kontakte os for at få rådgivning om dette.  

I PFA tager vi ikke gebyr for at flytte firmapensioner til PFA.

Ratepension

Du skal være opmærksom på, at du ikke kommer til at betale for meget ind til din ratepension. Loftet for, hvor meget du kan indbetale til din ratepension er i år 52.400 kr. Hvis du indbetaler hele din ratepension til PFA og ikke har ratepension andre steder, risikerer du ikke at indbetale for meget, da PFA løbende holder øje med dine indbetalinger. 

De fleste danskere kan se frem til at betale mindre i skat i år 2016, da beskæftigelsesfradraget er blevet forhøjet, og grænsen for topskat sat op. Til gengæld er rentefradraget for gæld blevet lavere. 

Nedenfor er der en gennemgang af de vigtigste ting, som du skal være opmærksom på, hvis du skal have mest muligt ud af dine penge i 2016.

Er du i tvivl, så kontakt PFA Rådgivningscenter på telefon 70 12 50 00.

Pension
PensionstypeSkatteregler 2016Hvad betyder det for dig?
RatepensionDu kan indbetale op til 52.400 kr. med fuldt fradrag (mod 51.700 kr. i 2015).
Har du indbetalt for meget i 2015, vil det fremgå af din slutopgørelse, som du modtager omkring d. 10. marts.
Med en fleksibel udbetaling på mellem 10 og 25 år og med fuldt fradrag er ratepension den mest populære pension.
Livspension (også kaldet livrente)Giver fuldt fradrag, hvis du indbetaler gennem din arbejdsgiver. Hvis du betaler privat, gælder der særlige regler.Ligesom ATP og folkepensionen udbetales livspensionen så længe du lever. Livspensionen er de seneste år vokset i popularitet. Det skyldes dels, at vi har udsigt til at leve længere end tidligere, dels at livspensionen gradvist er blevet mere fleksibel, så en større del af den nu kan sikres til nærmeste pårørende.
AldersopsparingDu kan indbetale op til 28.900 kr. i 2016. Du får ikke noget fradrag, men betaler heller ikke skat ved udbetalingen. Afkastet er lavt beskattet med 15,3 % ligesom rate- og livspension.Aldersopsparing er ligesom sin forgænger kapitalpensionen fleksibel og kan udbetales enten delvist eller på én gang. Aldersopsparing kan være et udmærket supplement til din øvrige pension, og den giver med de nuværende regler ikke modregning i folkepensionens tillægsbeløb.
KapitalpensionDu kan ikke længere indbetale til kapitalpension. Har du sparet op til kapitalpension, skal du betale 40 % i
afgift, når du får den udbetalt.
Kapitalpension er blevet afløst af aldersopsparing. Du kan oprette en aldersopsparing, hvis du ønsker et ekstra
supplement til din øvrige pensionsopsparing.
Skat
SkatteregelHvordan fungerer den?Hvad betyder det for dig?
TopskatGrænsen for topskat hæves til 467.300 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag (mod 459.200 kr. i 2015).I aftalen om skattereformen fra 2012 blev det aftalt, at topskattegrænsen frem mod 2022 vil stige yderligere. Hvis du betaler topskat, kan du overveje at indbetale yderligere til pensionsopsparing.
RentefradragAlle, som betaler renter, har ret til et rentefradrag, som i år forringes med et procentpoint. Det gælder dog kun, hvis dine renteudgifter overstiger 50.000 kr. eller i alt 100.000 kr. for ægtefæller. I så fald er fradragsværdien faldet til 28,6 %.
Fradragsværdien vil falde yderligere til 25,6 % i årene fremover.
 
 
BeskæftigelsesfradragBeskæftigelsesfradraget sættes op fra 8,05 % til 8,30 %. I kroner og øre er det en stigning i det maksimale fradrag fra  26.800 kr. til 28.000 kr. Enlige forsørgere har yderligere et særligt forhøjet beskæftigelsesfradrag på 5,6 %. 
BørnepengeBørnepenge nedsættes med 2 % af den indkomst, som hver ægtefælle tjener udover 732.900 kr. 

*Dette er ligeledes på indkomsten efter arbejdsmarkedsbidrag