KundeKapital er en fair model for alle kunder i PFA

Pressen har i den forløbne uge anført, at PFA benytter vores særlige overskudsfordelingsmodel med KundeKapital til at tage fra nogle kunder og give til andre.

Det passer ikke. KundeKapital er til fordel for både nye og gamle kunder i PFA.
 
KundeKapital blev indført af PFA’s bestyrelse i 2001 for at styrke PFA’s kapital og samtidig give vores kunder størst mulig del i overskuddet. Det sker ved at lade kunderne placere en del af deres opsparing i Individuel KundeKapital. Den del af opsparingen indgår i PFA’s basiskapital, som er den stødpude, der skal sikre PFA i dårligere tider.

Som kompensation for, at kunderne tager den ekstra risiko og bidrager til PFA’s sikkerhed, giver vi et højere afkast på den lille del af opsparingen i Individuel Kundekapital. Således har forrentningen af Individuel KundeKapital i gennemsnit været på 20 procent siden 2004. Dette høje afkast er blandt andet skabt via den Kollektive KundeKapital, som udgør den del af KundeKapital, der endnu ikke er blevet fordelt til kunderne.

Alle kunder har siden 2004 kunnet indbetale til Individuel Kundekapital, hvis deres arbejdsgiver har aftalt det med PFA for deres pensionsordning. Og alle virksomheder har siden 2004 haft mulighed for at få en pensionsaftale med PFA, hvor deres medarbejdere kan indbetale til Individuel KundeKapital.

Kunderne kan dog ikke få KundeKapital på den del af opsparingen, der er opsparet før KundeKapital blev opfundet. Det skyldes, at det ikke er tilladt i henhold til lovgivningen at flytte penge fra kundernes gamle garanterede opsparing til Individuel KundeKapital, som er risikovillig kapital og en del af PFA’s kapitalgrundlag.

Hvis kunderne derimod ønsker at ændre deres ordning i gennemsnitsrente til en markedsrentepension uden en garanti for en fast løbende ydelse, kan de få KundeKapital på hele opsparingen som alle andre kunder med markedsrente.

Kunder, der har en garanteret pensionsordning, har dog ingen grund til at føle sig forfordelt. De har igennem en lang årrække haft glæde af at spare op med en sikkerhed for, at de har en ydelsesgaranti, uanset hvordan det går med de finansielle markeder.

De kunder har faktisk gjort en god forretning. De har en aftale med PFA med en ydelsesgaranti, som er indgået for år tilbage, hvor renterne var højere og levetiden lavere end i dag. For at leve op til den aftale har PFA derfor måttet lægge flere penge til side, og KundeKapital er bl.a. med til at sikre, at PFA kan leve op til kundernes garantier i gennemsnitsrente.

Jeg er derfor af den faste overbevisning, at KundeKapital er en fordel for både nye og gamle kunder og derfor helt i tråd med PFA’s løfte til kunderne om altid at være professionelle, fair og ansvarlige.

Group CEO, Allan Polack