Markedskommentar: Centralbank vil forberede markederne på renteforhøjelse

Rasmus Pilegaard er seniorstrateg i PFA

Når Den amerikanske centralbanks pengepolitiske komité afslutter sit to dages møde her til aften, vil det ikke munde ud i en renteforhøjelse. Derimod vil centralbanken forberede markederne på, at den ledende rente kan blive hævet til sommer, fordi særligt det amerikanske arbejdsmarked er i bedring. Det vurderer seniorstrateg i PFA Rasmus Pilegaard.

”Jeg tror ikke, at vi vil se Den amerikanske centralbank hæve renten i aften, men jeg vurderer, at der vil komme utvetydige udmeldinger om, at sandsynligheden for at de hæver renten til sommer, er større end obligationsmarkedet har indregnet på nuværende tidspunkt. Derfor vil centralbanken forberede markedet på, at renten vil blive hævet, hvis nøgletallene for inflation og arbejdsmarkedet fortsætter den nuværende udvikling,” siger Rasmus Pilegaard.

Lige nu regner markedet med en 55 pct. sandsynlighed for en renteforhøjelse til juni, mens en renteforhøjelse først er fuldt indregnet i starten af 2017. Den amerikanske centralbank, Fed, vil formentlig signalere, at sandsynligheden for en eller to renteforhøjelser i 2016 er større end markedets forventninger, mener seniorstrategen.

Rasmus Pilegaard fortæller, at inflationsforventningerne i markedet stadig er lave, lige som man i Den amerikanske centralbank har en tradition for ikke at ville overraske markederne med uventede rentestigninger. Desuden er risiciene i den globale økonomi fra fx Kina og emerging markets langt fra væk. Men den vigtige indenlandske økonomi har det bedre, særligt på beskæftigelsesfronten.

”På det seneste er der skabt mange arbejdspladser i USA, og erhvervsfrekvensen er begyndt at stige mærkbart, efter at den har været faldende fra finanskrisen frem til midten af 2015. Det betyder, at de amerikanere, der har trukket sig fra arbejdsmarkedet, begynder at komme tilbage, så den samlede arbejdsstyrke bliver større. Det signalerer, at arbejdsmarkedet har det bedre og lægger samtidig en dæmper på faren for en overophedning af arbejdsmarkedet,” siger Ramus Pilegaard.

Nye tider for inflationen

Inflationen er endnu ikke oppe på de to pct., som er Feds mål, men der er tegn på, at inflationen i den tungtvejende servicesektor stiger gradvist – bl.a. fordi lønningerne inden for visse brancher langsomt er på vej op. Rasmus Pilegaard peger dog samtidig på, at forventningerne til inflationen fortsat er i den absolut lave ende – men til forskel fra før peger pilen opad.

”Udviklingen i inflationen i USA er et tegn på, at den tid, hvor inflationen var lav og ikke viste tegn på stigning, er ved at være overstået. Kigger man på kerneinflationen – som inkluderer priser på biler og ekskluderer fødevarer og energi – så er der tegn på, at den er på vej opad. Hvis den udvikling fortsætter, vil det gøre det sværere for Den amerikanske centralbank at holde renterne lave,” slutter Rasmus Pilegaard.