Husk det lange lys, når afkastet svinger

Året er startet med bølgegang på investeringsmarkederne, som har givet nogle tab på aktier. Det har påvirket dit afkast i PFA Plus. Heldigvis er stemningen vendt, og der er udsigt til mere stabilitet resten af året. Samtidig skal man huske, at opsparing i pension over et helt arbejdsliv handler om det langsigtede afkast, og at man ikke kan undgå nogen bump på vejen.

Investorerne har haft en turbulent start på investeringsåret 2016. Der har været store udsving, som har gjort det svært at tjene penge på at handle med værdipapirer som aktier og obligationer. Især i første halvdel af 1. kvartal var der nogle kursfald på børserne, som gav negative afkast i markedsrentepensionen PFA Plus. Siden har situationen dog stabiliseret sig.

Det forklarer Rasmus Bartholdy, der er investeringsekspert i PFA.

”Året begyndte med en udbredt frygt for recession i USA. Det fik investorerne til at sælge ud af deres aktier og købe flere obligationer. Derfor klarede obligationer sig godt, hvorimod det globale aktiemarked faldt 15 pct. frem til midten af februar. Herefter vendte stemningen i takt med, at olieprisen steg, og at der kom bedre nøgletal fra amerikansk økonomi. Samlet sluttede 1. kvartal med et respektabelt afkast til kunderne,” siger Rasmus Bartholdy.  

For dig som kunde afspejler det sig i, at den mere forsigtige Profil A med en høj andel af obligationer havde et bedre afkast end Profil D, hvor der er flere aktier. Profil A med nul år til pension gav et afkast på 1,4 pct. og Profil D med 30 år til pension gav et negativt afkast på -2,1 pct.

Se din investeringsprofil og dit eget afkast her:
Afkast for PFA Plus i 1. kvartal 2016 inkl. 5 pct. KundeKapital
Tid til pensionLavest risiko<---------------------------->Højest risiko
 Profil AProfil BProfil CProfil D
30 år 0,8 % -0,2 % -1,1 % -2,1 %
15 år 1,0 %  0,4 % -0,1 % -0,7 %
5 år 1,3 %  0,9 %  0,4 %  0,0 %
0 år 1,4 % 1,0 %  0,6 %  0,2 %

Udsigt til moderat økonomisk vækst

I den kommende tid er der udsigt til en smule mere stabilitet i de store økonomier som fx USA, Kina og Europa. Dermed er forventningerne til aktier og visse typer af obligationer lidt mere positive i forhold til årets første måneder.

”De seneste økonomiske nøgletal peger på, at risikoen for en recession i USA er blevet mindre, og at vi kan se frem mod moderat vækst i økonomien. Den største risiko er, at centralbanken i USA hæver renterne for hurtigt, eller at nøgletallene skuffer. I Europa forventes også en moderat vækst, som bliver stimuleret af Den Europæiske Centralbank, der har sænket renten og er i gang med at købe obligationer op,” lyder det fra Rasmus Bartholdy.

Han tilføjer, at hvis Storbritannien vælger at forlade EU til sommer, kan det dog give uro på aktiemarkedet og resultere i tab på britiske og andre europæiske aktier.

Pension er en langsigtet investering

Som kunde i PFA Plus skal du som udgangspunkt ikke gøre noget, selvom investeringsmarkederne er i bølgegang. Det er der to årsager til, forklarer forbrugerøkonom i PFA Carsten Holdum.

”Da investering i aktier normalt giver det bedste afkast på langt sigt, er hovedreglen, at man skal tage det lange lys på og være tro over for den investeringsprofil, man har valgt. Det er nemlig sjældent en god idé at skifte til en investeringsprofil med lavere risiko i dårlige tider, da det vil svare til at sælge på bunden,” siger Carsten Holdum og fortsætter:

”De senere år har nærmest været én lang optur på finansmarkederne, og så kan man nemt glemme, at perioder med kursfald og tab er helt normale, når man sparer op i markedsrente. For man kan ikke skabe et godt langsigtet afkast, hvis det samtidig skal være stabilt. Det er nu engang forskellen mellem at investere i aktier og obligationer.”

Fakta

Recession: Negativ vækst i et lands økonomi målt i bruttonationalproduktet i mindst to kvartaler i træk.

Markedsrentepension (PFA Plus): Midlerne bliver investeret på markedsvilkår i aktier, obligationer og andre aktiver. Afkast og tab på investeringerne bliver løbende tilskrevet til din opsparing. 

A, B, C eller D: PFA Plus har fire forskellige investeringsprofiler, som du kan læse mere om her, hvor du også kan tage PFA’s investeringsguide.

HUSK: Du bør vælge investeringsprofil efter dine økonomiske ønsker og behov og ikke efter, om kurserne på finansmarkederne går op eller ned