Solidt investeringsafkast og markant vækst i indbetalinger

Trods uro på de finansielle markeder leverer PFA et samlet investeringsafkast på 10,5 mia. kr. i første kvartal 2016. De samlede indbetalinger i perioden var på 7,6 mia. kr., hvilket er en fremgang på 18 pct. sammenlignet med samme periode i 2015.

Administrerende direktør, Allan Polack, siger i forbindelse med regnskabet:

- Vi er samlet set tilfredse med resultatet for 1. kvartal. Vi leverer, trods uroen på de finansielle markeder, et solidt investeringsafkast på 10,5 mia. kr., der sikrer vores kunder mod store værditab. På samme tid voksede vores indbetalinger markant. Det er vi tilfredse med.

Som en del af PFA’s Strategi 2020 - og med afsæt i uroen på de finansielle markeder - har PFA tilpasset virksomhedens investeringsstrategi i slutningen af 2015. Allan Polack uddyber:

- Man ser effekten af tilpasningen i vores investeringsstrategi her i første kvartal. Vi har reduceret risiko og aktieandele. På samme tid har vi taget flere ejendomme og stabiliserende aktivklasser ind. Det har virket godt for os her i starten af året.

Indbetalinger vækster markant

Det er ligeledes en del af Strategi 2020, at PFA vil videreudvikle positionen som det førende kommercielle pensionsselskab. Derfor er væksten på 18 pct. i indbetalinger en positiv udvikling, der viser, at PFA fortsat oplever efterspørgsel fra kunderne.

- Det er meget tilfredsstillende, at vi har en markant vækst i indbetalingerne. Vi er foran vores mål på området, og væksten viser, at det ikke kun er vores eksisterende kunder, der ønsker at fortsætte i PFA, men at vi fortsat også oplever en stigende tilgang af nye kunder, siger Allan Polack.

På omkostningssiden er PFA ligeledes inde i en positiv udvikling. Omkostninger pr. forsikret kunde er faldet til 187 kr. fra 198 kr. i samme periode sidste år.

Resultatet på syge- og ulykkesforretningen viste i 1. kvartal et negativt resultat på -330 mio. kr., hvilket ikke er tilfredsstillende. PFA har igangsat initiativer, der skal dæmme op for denne udvikling. Resultatet er påvirket af implementeringen af den nye regnskabsbekendtgørelse, der betyder, der skal hensættes til indgåede kontrakter efter en ny metode.

Udvalgte hovedpunkter for 1. kvartal 2016:

  • Investeringsafkastet er på 10,5 mia. kr. Afkast i gennemsnitsrente er på 4,8 %, mens kunder i markedsrente fik et afkast på mellem -2,1 % og 1,4 % afhængig af deres risikoprofil.
  • De samlede indbetalinger var på 7,6 mia. kr. Det er en fremgang på 18 % i forhold til samme periode i 2015. Løbende indbetalinger udgør 4,9 mia. kr., hvilket er en vækst på 9 %.
  • Resultatet før skat er på 85 mio. kr., hvilket primært skyldes et overskud på pensionsforretningen på 411 mio. kr.
  • Resultatet på syge- og ulykkesforsikring er på -330 mio.kr. mod -171 mio. kr. i samme periode i 2015.
  • Omkostninger pr. forsikret kunde er faldet til 187 kr. fra 198 kr. i samme periode i 2015.