Kinesisk boliggæld udfordrer global økonomi

Ulrik Roux Wolke er senior porteføljemanager i PFA.

Man bør ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt, lyder et velkendt ordsprog. I Kina står både den lokale befolkning og de udenlandske investorer over for et tilsvarende dilemma i forbindelse med de seneste års byggeboom.

Meget tyder nemlig på, at der bliver bygget langt flere boliger og mere erhvervsbyggeri, end der er efterspørgsel efter, og investeringerne sker ofte med lånte penge, som låntagerne kan få svært ved at betale tilbage. Det kan komme til at udgøre en gældsfælde, som bl.a. de mange udenlandske investorer kan falde i, lyder vurderingen fra Ulrik Roux Wolke, der er senior porteføljemanager i PFA.

”Kinas ubalance mellem efterspørgsel og udbud er ved at nå et kritisk niveau, og der er sandsynligvis et enormt overudbud af erhvervsejendomme og boliger, der reelt ikke er efterspørgsel efter. De seneste syv år har budt på en massiv mænge byggeri, som har holdt gang i økonomien og sikret en høj vækst, men det har også ført til en masse tomme ejendomme og en kæmpe gældsbyrde,” siger Ulrik Roux Wolke, som lige er kommet hjem fra en forretningsrejse til Kina.

Han fortsætter:
”Kina har som andre økonomier en vis gældskapacitet, og på et tidspunkt kan elastikken ikke strammes mere, og økonomien vil blive tvunget ned i gear med lavere vækst til følge. Det vil skabe betydelig usikkerhed for internationale virksomheder, der enten investerer i eller leverer varer til Kina.”

Ejendomsinvesteringer gør økonomien sårbar

Med en gæld på ca. 200 procent af den samlede produktion (BNP) er den kinesiske gældsætning eksploderet de seneste år, og da ca. 15 pct. af det kinesiske BNP består af ejendomsinvesteringer, er den kinesiske økonomi sårbar over for ændringer i efterspørgslen i boligsektoren.

”Kinas boligbyggeri udgør en uforholdsmæssig stor del af økonomien i forhold til stort set alle andre lande. Det er svært at skelne relevant byggeri fra spekulation, og dermed er omfanget af overudbuddet uklart. De udenlandske investorer er dog meget bekymrede over størrelsen på den kinesiske gæld og den kraftige stigning. Jeg vurderer derfor, at vi inden for to-tre år vil se en væsentlig nedgang i den kinesiske vækst,” siger Ulrik Roux Wolke.

De seneste tal for industriproduktionen i Kina bekræfter, at væksten i den store økonomi er på vej ned i tempo. Og en yderligere nedgang vil kunne mærkes i hele verdensøkonomien, fastslår senior porteføljemanageren.

”Verden er mere økonomisk forbundet end nogensinde, og Kina er verdens næststørste økonomi. En betydelig nedgang i den økonomiske vækst vil i første omgang ramme udenlandske virksomheder, som sælger varer i Kina. De største udfordringer bliver mængden af dårlige lån, faldende priser på fast ejendom og en faldende efterspørgsel efter metaller og råvarer til byggeindustrien på grund af faldende byggeaktivitet. Det vil ramme en lang række andre Emerging Markets lande, og samlet har det potentiale til at skabe betydelige dønninger i den globale økonomi,” slutter Ulrik Roux Wolke.