Du har fået ekstra penge til din opsparing

Indbetaler du ligesom langt størstedelen af PFA’s kunder til PFA KundeKapital, så kan du i disse dage glæde dig over, at der er rullet ekstra penge ind på din opsparing. Med KundeKapital får du nemlig del i det overskud, som i andre selskaber typisk går til selskabets aktionærer eller andre ejere.

”Det er glædeligt, at vi sidst i maj har kunnet overføre godt 960 mio. kr. i ekstra afkast til kundernes opsparinger. Det betyder, at PFA’s kunder samlet for 2015 får et afkast på 1,9 mia. kr. i KundeKapital," siger Group CEO i PFA Allan Polack. Han tilføjer, at den første halvdel af pengene er blevet fordelt løbende henover 2015.

Ifølge Allan Polack understreger overskudsdelingen værdien af PFA’s særlige forretningsmodel, hvor ejerne ikke skal have en stor del af fortjenesten.

”PFA’s ejere besluttede helt tilbage i 1917, at de kun skulle have en begrænset del af overskuddet. Sådan er det stadig i dag. Derfor inviterer vi kunderne til at få del i overskuddet ved at investere en del af deres opsparing i KundeKapital, som i gode tider giver dem et ekstra højt afkast, men som samtidig skal være med til at dække, hvis PFA kommer ud for tab,” forklarer Allan Polack.

Han understreger, at de ekstra penge netop skal opfattes som en belønning til kunderne, fordi de med deres indbetaling til KundeKapital er med til at bakke op om PFA’s økonomiske soliditet.
 

Fakta om KundeKapital

• KundeKapital er PFA’s invitation til kunderne om at få del i PFA’s overskud.
• For at få del i overskuddet, skal kunden vælge at investere en del af de penge, der løbende indbetales til deres pension i PFA. De penge, de investerer, kaldes PFA KundeKapital.
• KundeKapital indgår i PFA’s økonomiske buffer. Dermed er kunderne med til at sikre selskabets finansielle sikkerhed.
• Til gengæld giver PFA et højere afkast på den del af opsparingen, kunderne investerer i PFA KundeKapital. I 2016 giver PFA et afkast på 20 pct. på opsparingen i KundeKapital.
• Halvdelen af årets afkast i KundeKapital er netop blevet overført til kundernes opsparing. Det svarer til en samlet engangsoverførsel på godt 960 mio. kr.
• Den anden halvdel overføres løbende til kundernes opsparinger henover året.