Forebyg stress med mental styrketræning

Blandt PFA's kunder fylder stress for første gang mere i skadestatistikkerne end skader i bevægeapparatet. Og selvom der ikke er en enkel løsning på problemet, kan man komme langt med de rette mentale redskaber og nogle gode fællesskaber på jobbet. Her giver sundhedschef Rikke Bay Haaber og mindfulness-ekspert Chris Norre nogle bud på, hvordan man kommer stress til livs.

  • 30 % af sygefraværet i Danmark skyldes psykiske lidelserHver dag er 35.000 danskere sygemeldte på grund af stress
  • Nedsat mental sundhed i form af stress og psykiske problemer er nu årsag til mere end 45 % af tilkendte førtidspensioner
  • Hos PFA står kvinder for 71 pct. af alle anmeldelser relateret til stress, men udgør kun 48,5 pct. af de forsikrede.

Hvis du i dit daglige arbejde gaber over mange opgaver og har svært ved at få tiden til at slå til, er du ikke den eneste. Hver dag føler 35.000 danskere sig så stressede, at de må melde sig syge på arbejdet. Symptomer som huller i hukommelsen, små ufrivillige spændinger i muskler og led, hjertebanken og manglende overblik kan være tegn på, at man oplever en belastning, som man ikke kan overskue eller magte. Det kan i svære tilfælde give stress, som kan kræve behandling. Langt de fleste er dog blot travle, og her handler det om at finde en måde, hvorpå man mentalt kan lære at takle dagligdagens udfordringer.

”Stress opstår somme tider på grund af uklarhed om arbejdsopgaver og lederens og kollegernes forventninger. Det er vigtigt, at man sammen taler om, hvilke krav der er til arbejdet. Det er også vigtigt, at man bakker hinanden op, giver en hjælpende hånd – hvor nødvendigt – og ikke mindst bevarer det gode humør. Arbejdsmiljøet og omgangstonen har meget at sige for velværet på arbejdspladsen. Hvis man trives socialt på arbejdspladsen, og i fælleskab får prioriteret arbejdsopgaverne, vil man også lettere kunne imødegå stress og travlhed,” siger Rikke Bay Haaber, der er sundhedschef i PFA.

Stress er en menneskelig reaktion

Hun uddyber, at øget forventningspres og udfordringer kan være et tveægget sværd, fordi det i kortere perioder godt kan virke stimulerende på vores arbejdsindsats.

”Stress er en menneskelig reaktion, der kommer, når vi oplever en situation, som kræver – eller føles som, at den kræver – mere, end vi kan håndtere. På den korte bane kan stress være med til at skærpe os og gøre os bedre til det, vi gør. Men hvis man ofte er stresset, kan det være ødelæggende for ens performance og overblik – både på arbejdet og på hjemmefronten.  Evnen til at håndtere travlhed afhænger af ens mentale indstilling og evne til at slå fra, når man har fri,” forklarer Rikke Bay Haaber.

Sundhedsafdelingen i PFA har i samarbejde med pensionsselskabets eksterne leverandører årelang erfaring med behandling af stress og stressrelaterede lidelser såsom søvnproblemer, udbrændthed og depressioner. PFA har lavet videnskabelige undersøgelser blandt kunderne, der viser, at henholdsvis 10 pct. af mændene og15 pct. af kvinderne vurderer stress som det vigtigste område, hvor de kan forbedre deres fysiske og psykiske helbred, og ca. 17 pct. døjer med fysiske stress-symptomer som åndenød, svimmelhed og hjertebanken*. 
 

Stress opstår somme tider på grund af uklarhed om arbejdsopgaver og lederens og kollegernes forventninger. Det er vigtigt, at man sammen taler om, hvilke krav der er til arbejdet.

Så mange går ned med stress
Overskriftdfdf   
dfdf