Din pension kan ånde lettet op efter brexit

Henrik Henriksen er chefstrateg i PFA's investeringsafdeling, PFA Asset Management

Storbritanniens nej til EU den 23. juni gav mulighed for nogle billige indkøbsture til London, men medførte kursfald, som kunne ses på pensionsopsparinger i PFA Plus. Nedturen var dog kort, og både aktiemarkederne og afkastene er steget igen.

De ca. 52 procent af briterne, der valgte at stemme for et exit fra Den Europæiske Union, får ikke en afgørende betydning for pensionsopsparinger i PFA Plus. Sådan lyder meldingen fra chefstrateg i PFA Henrik Henriksen to måneder efter, at afstemningen i kongeriget mod vest fik aktiemarkederne – som dele af din pensionsopsparing er investeret i*  – til at falde kraftigt.

Selvom der stadig er usikkerhedsmomenter efter, at Europas næststørste økonomi valgte at forlade EU, er der ikke udsigt til, at begivenheden - som populært kaldes brexit - fremover vil give tab på aktiemarkederne i den størrelsesorden, som vi så det den 23. - 24. juni. Aktierne har nemlig i høj grad fået vejret igen, og der er generelt forsigtig optimisme at spore i verden omkring os, fortæller PFA’s chefstrateg.

Bumpy ride

”Den negative brexit-effekt varede i to dage, hvor markederne faldt, men derefter vendte pilen den anden vej, og aktierne har siden oversteget niveauet før briternes afstemning. I forhold til brexit kan man som pensionsopsparer tørre sveden af panden, da det værste formentlig er ovre. Hvis Storbritanniens udmelding sætter gang i en kædereaktion og en øget EU-modstand i det øvrige Europa, vil de finansielle markeder dog stadig på sigt kunnet blive påvirket af det. Men lige nu ser det ikke sådan ud, da økonomien i EU-området er stabil, og der ikke er megen appetit på at lægge hårde spareprogrammer på bordet, som kan bidrage til EU-modstanden,” forklarer Henrik Henriksen.  

Chefstrategen beskriver året 2016 indtil nu som en ”bumpy ride” - altså en køretur med en masse huller. Han minder om, at investering i markedsrentepensioner som PFA Plus altid vil medføre nogle udsving hen ad vejen.

”Brexit medførte også, at kursen på obligationer steg, og renten faldt. Og samtidig blev profiler med lav risiko ikke så hårdt ramt af årets bump på aktiemarkederne. Derfor har Profil A og B med færre aktier og flere obligationer de bedste afkast i året indtil nu, men kigger man på længere sigt, er forventningen en anden,” slutter chefstrategen.

Han tilføjer, at du som udgangspunkt bør holde fast i din profil i PFA Plus. Hvis du skifter investeringsprofil lige før eller under en nedtur som fx brexit, stiger risikoen for at få et dårligt afkast. Generelt anbefales det ikke at skifte investeringsprofil, medmindre du ændrer din risikoappetit.

*Hvis du har en markedsrentepension, PFA Plus

Fakta: 2016 på godt og ondt

Året på investeringsmarkederne har været todelt. Siden februar har vi set de højeste afkast i investeringsprofiler med højere risiko som C og D. For eksempel har en Profil D givet næsten 15 pct. i afkast, siden aktierne nåede bunden i februar. Men fordi vi i januar og februar fik en stor nedtur på investeringsmarkederne, er summen indtil nu, at Profil A med laveste risiko i år har givet et lidt højere afkast end Profil D med højeste risiko. På den måde kan man sige, at det har været et krævende år for dem med en højere risiko. Omvendt, hvis man ser på afkastet i 2015 og 2016 under ét, så har det bedst kunnet betale sig at tage en lidt højere risiko i Profil C og D, selvom der også var meget store kursfald på aktiemarkederne i august 2015.
 

Tre udfordringer

1. Den høje gæld og aldrende befolkninger i mange af de vestlige økonomier dæmper væksten fremadrettet, på trods af at renterne er meget lave, hvilket skaber mismod. Både i økonomien og på de finansielle markeder.

2. Brexit har gjort de lave renter endnu lavere, og det gør det sværere at skabe afkast på obligationer. Det lægger en dæmper på afkastet i særligt Profil A og B samt i gennemsnitsrente.

3. Afkastene på næsten alle typer af investeringer bliver mere moderate fremadrettet, fordi vi formentlig er i den sidste del af en global aktieoptur. Men de to store fald i år gav forbedrede muligheder for at hente afkast bagefter.

Tre muligheder

1. Politikerne erkender, at der er behov for mere ekspansiv finanspolitik og øger eksempelvis infrastrukturinvesteringer. Det smitter positivt af på de private investeringer og tilliden til det økonomiske opsving.

2. Det stabile opsving i amerikansk økonomi gavner økonomien i hele verden og dermed også PFA’s investeringer.

3. Energi- og råvarepriserne har nået bunden, og det gavner virksomheder og borgere i de nye vækstmarkeder – emerging markets. Emerging markets bliver stadig vigtigere internationalt, og PFA har investeringer her.