Sikre investeringer har givet gode afkast i 2016

Her kan du se, hvad PFA's kunder har fået i afkast og hvilke investeringer, der har været de bedste i år. Husk, at en pensionsopsparing er langsigtet, og at din risiko skal passe til dine behov.

Hvis du er kunde i PFA og har markedsrentepensionen PFA Plus, har du fået et godt afkast på mellem 4,16 % og 5,96 % i år.

I årets to første kvartaler gav de mest risikofyldte investeringer de laveste afkast. Dette mønster blev brudt i 3. kvartal, hvor den mest risikofyldte investeringsprofil (D) opnåede et afkast på 6,8 %. Det laveste afkast i kvartalet var profil A med 0 år til pension. År til dato har den mest forsigtige profil A dog givet det bedste afkast.

Du kan se afkastet i PFA's fire forskellige investeringsprofiler nedenunder.

Økonomisk stabilitet i 3. kvartal

I 3. kvartal har de økonomiske nøgletal for aktiviteten i den globale økonomi udviklet sig positivt. I Europa tyder nøgletallene ydermere på, at væksten fortsætter i et moderat tempo, og at det britiske nej til EU indtil videre har haft en begrænset negativ effekt. I USA ser væksten ud til at have accelereret efter et skuffende 1. halvår. De positive takter har også bredt sig til de nye vækstmarkeder - emerging markets - som understøttes af stigende råvarepriser, en stabilisering af valutakurserne og fremgang i Kina, hvor nye finanspolitiske stimulanser har bidraget til midlertidigt at hæve væksten. Hvis de udviklede markeder kan undgå recession, kan især emerging markets have potentiale for gode investeringsafkast fremadrettet.

Centralbanker trykker renter ned og aktier op

I mange af de førende økonomier er inflationen stadig svag. Det har været medvirkende til, at den amerikanske centralbank – Fed – igen har udskudt en renteforhøjelse og sænket forventningerne til antallet af renteforhøjelser de kommende år. I Storbritannien har Bank of England genstartet et opkøbsprogram af obligationer, og den Europæiske Centralbank - ECB - har signaleret, at man vil fortsætte med at opkøbe obligationer i 2017. Sammen med lignende meldinger fra centralbanken i Japan har det resulteret i yderligere fald i renterne og pæne afkast på obligationer. Den positive udvikling i de økonomiske nøgletal og lavere renter har understøttet pæne afkast på de globale aktiemarkeder i 3. kvartal.

Hvad venter de kommende måneder?

Samlet set er der udsigt til mere stabilitet i årets sidste kvartal, end der har været fra årets start. Men der er stadig usikkerheder. I USA vil et valg af anti-globalisten Donald Trump til præsidentposten bringe usikkerhed om USA’s fortsatte samhandel med resten af verden. Dette kan give uro på finansmarkederne. I Europa er der fortsat usikkerhed i forhold til Brexit, og der er afgørende valg i Italien og Tyskland forude, som kan påvirke markederne.

Rasmus Bartholdy er Senior Portfolio Manager i PFA og er hver dag med til at investere PFA-kundernes opsparinger.