PFA skaber afkast på 30,7 mia. kr. i årets første ni måneder

PFA har i 1.-3. kvartal 2016 skabt et samlet afkast på 30,7 mia. kr. De samlede indbetalinger er 23,3 mia. kr., hvilket er en omsætningsstigning på 2 mia. kr. Det viser, at PFA fortsat oplever markant vækst.

PFA har også overført mere end 1 mia. kr. til kunderne i årets første ni måneder via KundeKapital. Group CEO Allan Polack siger i forbindelse med regnskabet for 1.-3. kvartal:

- Jeg er tilfreds. Afkastet er igen i top, og vores indbetalinger stiger markant, mens omkostningerne falder. Det viser, at vi har godt fat i markedet og fortsat oplever vækst, mens vi effektiviserer på de indre linjer. Det er positivt.

Bankpension ind med 23 mia. kr.

Det var også i 3. kvartal, at Bankpension blev en del af PFA. Det skete officielt den 30. september, da PFA overtog 23 mia. kr. i investeringsaktiver, 17.000 kunder og løbende indbetalinger pr. måned på 77 mio. kr. Til det siger Allan Polack:

- Fusionen med Bankpension er gennemført efter planen, og det er godt gået, at vi nu er i mål. Fusionen underbygger PFA’s stærke position på markedet og gør det endnu mere attraktivt at være kunde i PFA, da både eksisterende og nye kunder får gavn af de skalafordele, vi kan høste gennem fusionen.

Samlet set viser regnskabet for 1.-3. kvartal, at PFA i årets første ni måneder har haft en stigning i kundemidlerne på 57,7 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal.

Initiativer for bedring af syge- og ulykkesresultatet begynder at slå igennem

Resultatet af syge- og ulykkesforretningen gav i 1.-3. kvartal et resultat på -399 mio. kr., hvilket ikke er tilfredsstillende. Underskuddet er dog en forbedring på 293 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet for 2016. Dette skyldes en mindre tilgang af nye skader i 3. kvartal 2016 i forhold til 2. kvartal 2016 samt, at de iværksatte initiativer for at skabe balance på området begynder at vise effekt. Allan Polack siger:

- Det forbedrede resultat på syge- og ulykkesforretningen viser, at vi har fået stabiliseret situationen. Vi kan se, at de iværksatte tiltag begynder at have effekt. Vi tror på, at vi vil fortsætte med at se langsomme forbedringer over de næste par år, så vi vil få en endnu bedre balance, end vi ser i dag.

For yderligere oplysninger kontakt:

Kommunikationsdirektør Mikkel Friis-Thomsen, +45 29 12 36 64, mft@pfa.dk

  • Investeringsafkastet er på 30,7 mia. kr. Det samlede afkast i gennemsnitsrenteprodukter var 10,3 pct. Kunder i markedsrente fik et afkast på mellem 4,1 pct. og 6,0 pct. afhængig af risikoprofil.
  • De samlede indbetalinger var på 23,3 mia. kr. mod 21,3 mia. kr. samme periode i 2015. Løbende indbetalinger udgør 14,1 mia. kr., hvilket er en vækst på 7 pct.
  • Resultatet før skat er på 369 mio. kr.
  • Omkostninger pr. forsikret kunde er 517 kr. mod 580 kr. sammenlignet med samme periode i 2015.
  • Resultatet på syge- og ulykkesforsikring er på -399 mio. kr. mod -644 mio. kr. i samme periode i 2015.
  • Kundekapitalens andel af resultatet er på 1.012 mio. kr.
  • De samlede kundemidler udgør 439,6 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal og er opgjort som hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter plus KundeKapital.