Det betyder Donald Trump for din pension

Valget af Republikanernes Donald Trump til USA’s næste præsident kan give usikkerhed på finansmarkederne, hvor pensionsopsparingerne er investeret. Det skyldes bl.a., at Trump har sendt signaler om, at han vil begrænse amerikanernes samhandel med udlandet.

Det fortæller chefstrateg i PFA Henrik Henriksen

”Markeder og investorer vil blive mere urolige den kommende tid, fordi Trump med sin retorik og sine forslag til at indføre told og strafafgifter på udenlandske varer og begrænse handlen over grænserne kan udløse en frygt for en handelskrigslignende tilstand, hvor USA isolerer sig mere. Jeg tror, at vi vil få mere svingende aktiemarkeder, og det vil kunne mærkes i pensionsafkastet for kunder i markedsrente,” siger Henrik Henriksen.

Han forudser, at særligt aktier på de nye vækstmarkeder – emerging markets - vil kunne blive påvirket negativt. Emerging markets omfatter bl.a. Kina, store dele af Sydamerika og andre lande/regioner, som typisk producerer varer eller sælger råvarer til det amerikanske marked. Samtidig er emerging markets blandt de investeringer, som indtil videre har givet bedst afkast i år, men det kan altså ændre sig. 
 

Når amerikanerne skal købe ind til jul – ikke i år men næste år – så vil de måske opleve, at de varer, der ligger i Walmart, er blevet dyrere, enten fordi de er produceret på udenlandske fabrikker, hvor varerne er blevet pålagt en høj told, eller fordi produktionen er flyttet til USA, hvor omkostningerne er højere. Den globale vækst vil tabe på mindre handel, og det kan skabe sværere vilkår for at skabe gode afkast på aktiemarkederne og dermed på pensionsopsparingerne

”Verdenshandlen har været stagnerende de seneste år, og det er en usædvanlig udvikling, når verdens økonomi set over en bred kam vokser. Det viser, at globaliseringstendenserne er bremset op, og det vil Donald Trump formentlig medvirke til fortsætter. Det er den største sten i skoen, fordi det kan lægge en dæmper på den globale vækst og aktiemarkederne,” siger Henrik Henriksen. 

Donald Trump har fx sagt, at han vil lægge strafafgifter på en række importerede varer, at han vil frigøre USA fra nogle af de internationale handelssamarbejder og flytte produktionsarbejdspladser hjem til USA. Men det kan altså som nævnt blive dyrt for amerikanerne selv. 

”Når amerikanerne skal købe ind til jul – ikke i år men næste år – så vil de måske opleve, at de varer, der ligger i Walmart, er blevet dyrere, enten fordi de er produceret på udenlandske fabrikker, hvor varerne er blevet pålagt en høj told, eller fordi produktionen er flyttet til USA, hvor omkostningerne er højere. Den globale vækst vil tabe på mindre handel, og det kan skabe sværere vilkår for at skabe gode afkast på aktiemarkederne og dermed på pensionsopsparingerne,” siger Henrik Henriksen.

Fakta for PFA-kunder

I PFA Plus er der fire investeringsprofiler: A, B, C og D. Alle fire profiler har forskellige grader af risiko og potentiale for afkast. Profiler med den største andel af aktier og andre risikofyldte investeringer (Profil C og D) kan få de største udsving, når der sker ting, som har betydning for aktiemarkederne, som fx præsidentvalget i USA. Til gengæld er muligheden for gode afkast også størst i disse profiler 

Kunder i PFA Traditionel, også kaldet gennemsnitsrente, vil ikke umiddelbart opleve udsving på deres pensionsopsparing på grund af det amerikanske valg, men over tid kan det få betydning, om end i mindre grad.