Investeringsforeningen PFA Invest sløjfer tegningsprovision

Investeringsforeningen PFA Invest fjerner fra 1. december tegningsprovisionen og tilpasser øvrige omkostninger, så det bliver lettere for kunderne at sammenligne investeringsforeningens produkter med andre tilbud på markedet.

Direktør i Investeringsforeningen PFA Invest Rasmus Bessing er glad for, at det nu bliver mere gennemskueligt at være kunde.

”Vi afskaffer nu tegningsprovisionen i alle afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest. På den måde følger vi tendenserne i markederne så det bliver lettere for kunderne at sammenligne på tværs af andre investeringsforeninger,” siger Rasmus Bessing.

Afskaffelsen af tegningsprovisionen understøtter Investeringsforeningen PFA Invests samlede mål om at have mindst 20 pct. lavere omkostninger end markedet generelt.

Formand for bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA Invest Peter Engberg siger om prisnedsættelserne:
 
”Investeringsforeningen PFA Invest er i forvejen billig i forhold til andre investeringsforeninger. I dag bliver der ved køb beregnet en tegningsprovision på mellem 0,25 – 0,50 pct. alt efter investeringsafdeling. Denne omkostning fjerner vi. Samtidig har vi nedsat handelstillæg og fradrag ved køb og salg, hvilket sænker de samlede omkostninger yderligere. Det understøtter vores målsætning om at være mindst 20 pct. billigere end andre investeringsforeninger,” siger Peter Engberg.

Investeringsforeningen PFA Invest indtog i september førstepladsen på det internationale analyseinstitut Morningstars rangliste over danske investeringsforeninger. Bedømmelsen blev givet på baggrund af investeringsforeningens evne til at kombinere gode, risikojusterede afkast med lave omkostninger.

Fakta

  • Den hidtidige tegningsprovision på mellem 0,25 og 0,50 pct. fjernes fra 1. december. Dette er meddelt til Nasdaq, København. 
  • Samtidig med afskaffelsen af tegningsprovisionen forhøjes formidlingsprovisionen med i gennemsnit 0,05 procentpoint, men samlet understøtter afskaffelsen af tegningsprovisionen Investeringsforeningen PFA Invests mål om at have mindst 20 pct. lavere omkostninger end markedet generelt.
  • Det sker for at skabe større gennemsigtighed i sammenligningsgrundlaget i forhold til andre investeringsforeninger, hvoraf mange også har fjernet tegningsprovisionen. Investeringsforeningen PFA Invest har i forvejen nogle af branchens laveste omkostninger, og for de fleste kunder vil de nye reguleringer betyde en yderligere besparelse.
  • Med de nye prisreguleringer falder ÅOP’en for to tredjedele af PFA Invests afdelinger.
  • Udover at tegningsprovisionen fjernes, nedsættes handelstillæg/fradrag ved køb og salg af investeringsbeviser.