PFA og Industriens Pension investerer 1 mia. kr. i danske vækstbyer

Direktør i PFA Ejendomme Michael Bruhn

PFA og Industriens Pension er gået sammen om at investere 1 mia. kr. i boligejendomme i vækstbyer uden for hovedstadsområdet og Aarhus.

Ifølge et nyt studie fra Instituttet for Fremtidsforskning er der nemlig mange andre danske byer, der også oplever befolkningstilvækst og har behov for flere boliger af forskellig art. Investeringerne sker gennem fonden Danske Boligejendomme, som er etableret på initiativ af Thylander Gruppen.

”Målet med fonden er at opbygge en portefølje af boligejendomme i udvalgte byer uden for hovedstaden, som er identificeret som vækstbyer, når man kigger på den forventede udvikling i megatrends og demografi. På den måde er vi med til at understøtte en varieret boligmasse med attraktive lejeboliger i byerne, og samtidig er det en god kilde til afkast for vores kunder,” siger direktør i PFA Ejendomme Michael Bruhn.

Lav risiko og stabilt afkast

I Industriens Pension fremhæver ejendomsinvesteringschef Peter Frische, at investeringen indgår som et naturligt element i selskabets fortsatte opbygning af en større dansk ejendomsportefølje.

”Der er en lang række danske byer udover Aarhus og København, der oplever rigtig pæn vækst og er interessante at investere i. Vi vurderer, at vi med denne model har et set-up, der sikrer, at vi i alle byer kan levere en professionel forvaltning og administration af vores ejendomme. Det bliver investeringer med lav risiko, der vil kunne give et stabilt, attraktivt afkast til vores medlemmer,” siger Peter Frische.

Stor efterspørgsel fra ældre og singler

Både PFA og Industriens Pension pointerer, at der er tale om en langsigtet investering, som både samarbejdspartnerne bag fonden, borgerne i de udvalgte byer og pensionsopsparerne får glæde af. Selskaberne hæfter sig samtidig ved, at der vil komme flere ældre og singler i fremtiden, og at det særligt er denne gruppe, der ventes at efterspørge lejlighederne, som fonden skal investere i.

PFA Ejendomme og Industriens Pension ejer hver 49,5 pct. af fonden Danske Boligejendomme, mens Thylander Gruppen ejer 1 pct. Fonden vil frem mod 2019 investere 1 mia. kr. i primært boligejendomme på centrale placeringer i de udvalgte vækstbyer. Pensionsselskabernes investeringer i Aarhus og København ligger uden for dette set-up.

Det er Instituttet for Fremtidsforskning, der på opdrag fra Thylander Gruppen har fundet frem til 29 byer, som vurderes at få en positiv befolkningstilvækst i fremtiden, og som samtidig er inde i en god økonomisk udvikling.

”Vi glæder os virkelig meget til arbejdet med denne fond, og vi er naturligvis glade for investorernes opbakning. Der ligger nogle spændende år med gode investeringer foran os,” siger Carsten Viggo Bæk, som er partner i Thylander Gruppen.

PFA Pension er Danmarks største kommercielle pensionsselskab og en af de største finansielle virksomheder i Danmark. PFA er grundlagt af arbejdsmarkedets parter, og vores mål er at yde en professionel, fair og ansvarlig rådgivning. Vi ønsker at være tæt på den enkelte kunde og skabe mest mulig værdi igennem pensions- og forsikringsprodukter, rådgivning og anbefalinger, der passer til den enkeltes behov og muligheder. Derfor er høj faglighed, stærke kompetencer og god ledelse helt afgørende for vores godt 1.200 medarbejdere. Du kan møde os på www.pfa.dk.

Industriens Pension er blandt Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskaber med ca. 400.000 medlemmer. Ca. 8.000 virksomheder inden for industri og fødevarebranchen i Danmark indbetaler til pensionsordningen. Hele overskuddet går til medlemmerne. De samlede investeringer udgør 150,8 mia. kr. Industriens Pension ønsker de kommende år at investere yderligere 5 mia. kr. i danske ejendomme. Mere information på www.industrienspension.dk

Thylander Gruppen har  været i ejendomsmarkedet siden 1986 og er i dag en ledende virksomhed indenfor Private Equity Real Estate. TG er partnerejet og etablerer kapitalfonde baseret på investeringsejendomme. Med 29 dygtige medarbejdere fordelt på kontorer i København, Fyn og Jylland forvalter vi 9 fonde med institutionelle og andre investorer.
 

Yderligere information:
Martin Olsen, presse– og kommunikationskonsulent i PFA, mobil: 30 53 17 67