Få styr på pensionen på årsopgørelsen

Det er nu, du kan se din årsopgørelse hos SKAT. Hvis den ikke er som forventet, kan du her se de spørgsmål, vi typisk får stillet om pensionsindbetalingerne.

Min indtægt er forhøjet på min årsopgørelse, fordi jeg har indbetalt for meget til pension. Hvordan kan det være?
I 2016 kunne du få fradrag for maksimalt 52.400 kr. til ratepension. Det beløb kan du have overskredet, hvis du fx har betalt til ratepensioner i flere selskaber. Alt hvad du har indbetalt over de 52.400 kr. er lagt på din indkomst på din årsopgørelse, så de indgår i skatteregnskabet.

Jeg har indbetalt til en privat ratepension i andet selskab og til en firmabetalt ratepension i PFA. Samlet har jeg indbetalt mere end 52.400 kr. for 2016. Hvorfor kan I ikke rette indbetalingerne i PFA?
I lovgivningen er firmaindbetalte penge prioriteret over private indbetalinger, og vi har derfor ikke mulighed for at ændre indbetalingerne til PFA for 2016. Har du indbetalt til en privat ratepension, skal du kontakte det selskab, hvor du har denne ordning.

PFA har indberettet til rubrik 347. Beløbet er blevet tillagt min indtægt. Hvorfor det?
Nogle af dine indbetalinger til forsikringer og pension kan du ikke få fradrag for. Det kan fx være forsikringen Kritisk sygdom, Livsforsikring eller Aldersopsparing. Hvis du har fået uberettiget fradrag er beløbet lagt til din indkomst, hvilket du ser under rubrik 347.

Jeg har ikke fået fradrag for indbetalinger til min aldersopsparing?
Indbetalinger til en aldersopsparing får du ikke fradrag for. Når du skal have aldersopsparingen udbetalt, er den til gengæld skattefri.