PFA skaber afkast på 7,2 mia. kr. og fortsætter væksten i 1. kvartal 2017

Allan Polack er Group CEO i PFA

PFA fortsætter den positive udvikling ind i 2017 med solide afkast på op til 5,2 pct. og stigende indbetalinger. Det samlede afkast er på 7,2 mia. kr., mens indbetalingerne stiger med 13 pct. og lander samlet på 8,6 mia. kr.

Overskuddet på driften i PFA er på 403 mio. kr. Heraf bliver 344 mio. kr. fordelt til kunderne gennem KundeKapital. Dette sker, da PFA’s ejere har frasagt sig deres økonomiske udbytte, så størstedelen af overskuddet kan fordeles til de kunder, der har investeret i KundeKapital. 

Group CEO i PFA Allan Polack siger i forbindelse med regnskabet:

- Efter det gode årsresultat fra 2016, er det tilfredsstillende, at vi med afsæt i vores Strategi2020 fortsætter den positive udvikling ind i 2017. Vi skaber et solidt afkast på op til 5,2 pct. på ét kvartal, og indbetalingerne stiger samlet med 13 pct. På samme tid effektiviserer vi fortsat driften og reducerer derved omkostningerne pr. forsikret med 2 pct.

Godt afkast til kunderne

Kunder i markedsrente har i 1. kvartal fået afkast på mellem 1,7 og 5,2 pct. inkl. KundeKapital. Derfor er der tilfredshed hos PFA’s koncernfinansdirektør Anders Damgaard:

- Finansmarkederne har buldret afsted fra årets start, og der er skabt gode afkast på op til 5,2 pct. i 1. kvartal, så vi må sige, at det har været en flot start på året, siger han og fortsætter:

- Dog er det vigtigt at holde sig for øje, at pensionsopsparing handler om den lange bane, hvor det langsigtede afkast er afgørende. Derfor er vi også meget tilfredse med, at kvartalets resultat understøtter vores ambition om at ligge i top på afkast målt på femårs sigt.

Over de seneste fem år har PFA leveret et samlet afkast på 65 pct. inkl. KundeKapital til kunder i den anbefalede risikoprofil C med 20 år til pension. Profil C er den mest anvendte blandt PFA’s kunder.

Forbedret resultat på syge-ulykkesforsikringer

Udviklingen i resultatet på syge- og ulykkesområdet er som forventet. Resultatet er -218 mio. kr. mod -281 mio. kr. i samme periode i 2016, hvilket er en forbedring på 63 mio. kr.

Allan Polack siger i den forbindelse:

- Det er et langt sejt træk at vende resultatet på syge- og ulykkesområdet, og udviklingen skal ses over tid. 1. kvartal viser fortsat gradvise forbedringer, der følger den plan, vi har lagt. Vi forventer, at der fortsat vil ske forbedringer fremadrettet.

For yderligere oplysninger kontakt:
Pressechef Kristian Lund Pedersen, 39 17 58 79 eller klp@pfa.dk.

 

Hovedpunkter

De samlede indbetalinger er på 8,6 mia. kr. (7,6 mia. kr.) *
Resultatet på syge- og ulykkesforsikring er på -218 mio. kr. (-281 mio. kr.)*
Det samlede forsikringsresultat før skat er på 403 mio. kr. (260 mio. kr.)*
Kundekapitalens andel af resultatet er på 344 mio. kr. (207 mio. kr.)* 
Omkostninger per forsikret er på 183 kr. (187 kr.)*
De samlede kundemidler udgør 449 mia. kr. (394 mia. kr.) */**
Det samlede investeringsafkast er på 7,2 mia. kr.
Kunder i markedsrente har fået et afkast på mellem 1,7 og 5,2 pct. inkl. KundeKapital.
Afkast i gennemsnitsrenteprodukter er på 0,7 pct.

 

Se regnskabsmeddelelsen for 1.kvartal 2017

* Sammenholdt med samme periode i 2016.
** De samlede kundemidler er opgjort som hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter plus KundeKapital.