PFA moderniserer grundlaget for bestyrelsen

Aktionærerne i PFA har på dagens generalforsamling valgt to nye medlemmer til bestyrelsen og vedtaget ændringer i vedtægterne. Nyvalget og ændringerne sker efter længere tids arbejde med at modernisere grundlaget for bestyrelsesarbejdet, så det tager højde for stigende krav fra myndigheder, kunder og omverdenen. Torben Dalby Larsen fortsætter som formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen i PFA har i længere tid arbejdet med at skabe rammerne for en struktur, der giver mulighed for løbende indstilling af kandidater med særlige kompetencer til bestyrelsen og på den baggrund er der indgået en ny aktionæroverenskomst, som sikrer, at bestyrelsen har de særlige kompetencer, der skønnes nødvendige i dag.

Den nye aktionæroverenskomst siger,

  • at 3 af bestyrelsens medlemmer udpeges af funktionærorganisationer. De tre medlemmer har hver især kompetencer af værdi for PFA.
  • at 3 af bestyrelsens medlemmer udpeges af arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer. De tre medlemmer har hver især kompetencer af værdi for PFA.
  • at 4 af de 10 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal have særlige kompetencer. Det drejer sig blandt andet om særlig viden og erfaring inden for revision og investering, i den partielle interne model for levetid, IT, forsikring m.v. 

Formanden for bestyrelsen i PFA, Torben Dalby Larsen, siger i forbindelse med generalforsamlingen:

- Den samlede bestyrelse har været optaget af at skabe et nyt grundlag for bestyrelsens fremtidige struktur og arbejde, og det er tilfredsstillende, at bestyrelsen i fællesskab har fundet en model, som en række aktionærer har tilsluttet sig. Det sikrer, at PFAs bestyrelsesmedlemmer tilsammen har alle de særlige kompetencer, der skønnes nødvendige i en stadig mere kompleks verden.   

Udover nyvalg til bestyrelsen vedtog generalforsamlingen ændringer i PFA’s vedtægter, der medfører en pligtmæssig udtrædelse af bestyrelsen ved førstkommende ordinære generalforsamling, efter et bestyrelsesmedlem er fyldt 70 år, og en ændring af valgperioden fra 4 år til 1 år. Derudover blev der også vedtaget en ny samlet lønpolitik for PFA-koncernen.

Som en yderligere styrkelse af bestyrelsens arbejde vil PFA efter generalforsamlingen have et formandskab og tre faste udvalg: Et aflønningsudvalg, et investeringsudvalg og revisionsudvalg. Investerings- og revisionsudvalg deles således i to selvstændige udvalg. Dette sker for at styrke fokus i begge udvalg yderligere.

Ny sammensætning i PFAs bestyrelse

På bestyrelsesmødet, der efterfulgte generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig. Torben Dalby Larsen fortsætter som formand for bestyrelsen.

Derudover var der på generalforsamlingen genvalg til Karsten Dybvad, adm. direktør i Dansk Industri og Peter Ibsen, der også fortsætter som den ene næstformand. Den anden næstformand er fortsat Niels-Ulrik Mousten, direktør i Netsoum Aps. 

På generalforsamlingen blev der ligeledes valgt to nye medlemmer med særlige kompetencer. Det er Helle Valentin, der er Global COO i IBM Corporation ”Watson-delen”, og Peder Hasslev, der er adm. direktør i Saminvest i Sverige. De vil bidrage med meget stærke kompetencer inden for henholdsvis IT/digitalisering og investering.

Jens Due Olsen og Svend Askær har valgt at udtræde af bestyrelsen i PFA, hvilket de gjorde i forbindelse med generalforsamlingen. Svend Askær var formand for bestyrelsen fra 1999-2016.

Formand for bestyrelsen, Torben Dalby Larsen siger:

- 2017 bliver et særligt år, da PFA fylder 100 år til efteråret.  Jubilæet bliver fejret med afsæt i den klare strategiplan for perioden frem til 2020, som bestyrelsen og direktionen sammen har lagt. Besætningen i PFA’s direktion blev fastlagt i 2016, og i forbindelse med 100 års jubilæet gennemfører vi nu en modernisering af bestyrelsesarbejdet via ændringer af bestyrelsens sammensætning og nedsættelse af yderligere bestyrelsesudvalg. Alle kræfter kan derved koncentreres om de opgaver og udfordringer, PFA arbejder med.

For yderligere oplysninger kontakt:
Direktør for Koncernkommunikation & Eksterne Relationer Mikkel Friis-Thomsen, tlf. 29 12 36 64 /mail: mft@pfa.dk

 

Fakta om de nye medlemmer af bestyrelsen

Helle Valentin
Helle Valentin er Global COO i IBM Corporation ”Watson-delen”. Hun er født i 1967, uddannet ingeniør fra DTU og har mere end 20 års ledelseserfaring. Helle Valentin har stået i spidsen for store transformationsprojekter og globale forretningsenheder i IBM, hvor hun har været ansat siden 1992. Hun sidder tillige i bestyrelsen i IBM Danmark.

Peder Hasslev
Peder Hasslev er adm. direktør i Saminvest i Sverige. Han er født i 1963 og uddannet civiløkonom og cand. fil. I statskundskab fra Institut D’études Pilitiques, Paris. Peder Hasslev har bl.a. arbejdet som vice adm. direktør og kapitalforvaltningschef hos AMF samt som Aktiechef i AMF, SEB Asset Management og Folksam kapitalforvaltning. Peder Hasslev har med sin baggrund som makroøkonom og aktieinvestor fagøkonomisk og finansiel erfaring og har de sidste 8 år arbejdet som CIO. Han er formand for bestyrelsen i AMF Ejendomme.