PFA deler rekordstort ekstrabeløb ud til kunderne

Kunder med en pensionsordning i PFA Pension kan i år glæde sig over at få 1,2 mia. kr. ekstra ind på deres opsparinger. Pengene stammer fra PFA Pensions særlige overskuds- og risikodeling, KundeKapital, som langt størstedelen af PFA Pensions kunder med opsparing har del i.

I disse dage får 320.000 af PFA Pensions kunder brev om, at de har fået ekstra penge ind på deres pensionsopsparinger. PFA Pension fordeler nemlig 1,2 mia. kr. til kunderne i form af KundeKapital, som er PFA Pensions måde at dele overskud og risiko på en del af opsparingen med kunderne på.

Med ekstraforrentningen vil PFA Pension i alt give kunderne en forrentning af KundeKapital på 2,4 mia. kr. for året 2016. Det er et rekordhøjt beløb. Første halvdel er tilskrevet kundernes opsparinger i 2016 løbende henover året.

”Det er i dag 100 år siden, at PFA blev grundlagt med formålet om at sikre kunder og deres familier et trygt og godt liv. Derfor besluttede vores ejere dengang, at de kun skulle have begrænset del af overskuddet, så mest muligt kunne gå videre til kunderne. Det var også tanken bag, da KundeKapital senere blev oprettet. Jeg er glad for, at vi kan fejre PFA’s 100 års jubilæum ved nu at sætte yderligere 1,2 mia. kr. ekstra ind på kundernes opsparinger,” siger Allan Polack, Group CEO i PFA Pension.

De 2,4 mia. kroner til forrentning af KundeKapital, der samlet er fordelt til kunderne for året 2016 svarer til et afkast på 20 pct. på den del af opsparingen, som er omfattet af KundeKapital.

Unik forretningsmodel
Ekstraforrentningen er med til at vise værdien af PFA’s særlige forretningsmodel, hvor ejerne ikke skal have en stor del af fortjenesten, hvilket er tilfældet i mange andre kommercielle pensionsselskaber. I PFA Pension er det altså kunderne, der får langt størstedelen af overskuddet.

Allan Polack understreger, at de ekstra penge skal opfattes som en belønning til kunderne, fordi de med deres indbetaling til KundeKapital er med til at bakke op om PFA Pensions økonomiske soliditet.

”KundeKapital kan betragtes som en investering i PFA Pension, der i gode tider giver kunderne mulighed for et højt ekstra afkast, men også skal være med til at dække, hvis vi kommer ud for tab. Selvom vi sender ekstra forrentning afsted, så er det altså os, der takker kunderne, fordi de er med til at bakke op om vores finansielle styrke og handlemuligheder,” siger Allan Polack.

Hvad det er blevet til for hver enkelt kunde, fremgår af det brev, som kunderne får i deres e-boks. Beløbet kan ligeledes ses på mitpfa.dk, som man logger sig på med sit NemID.

Se dit eget afkast

Fakta om KundeKapital:

KundeKapital er PFA Pensions model for overskuds- og risikodeling.

For at få del i overskuddet skal kunden vælge at investere en del af de penge, der løbende indbetales til deres pension, i PFA Pension. De penge, de investerer, kaldes KundeKapital.

KundeKapital indgår i PFA Pensions økonomiske kapitalgrundlag. Dermed er kunderne med til at understøtte selskabets finansielle sikkerhed. Det betyder, at KundeKapital kan blive mindre eller bortfalde helt, hvis det går galt for PFA Pension.

Til gengæld giver PFA Pension i gode år et højt afkast på den del af opsparingen, kunderne investerer i KundeKapital.

PFA Pension fastsætter en del af afkastet på KundeKapital. Afkastet skal hvert år svare mindst til det afkast, som egenkapitalen i PFA Pension får.

I 2016 gav PFA et afkast på 20 pct. på opsparingen i KundeKapital, svarende til i alt 2,4 mia. kr.

Halvdelen af årets afkast i KundeKapital er netop blevet overført til kundernes opsparing. Det svarer til en samlet engangsoverførsel på 1,2 mia. kr.

Den anden halvdel er løbende overført til kundernes opsparinger i 2016 henover året.