Troen på folkepension smuldrer

2 ud af 3 danskere i alderen 25 til 50 år forventer, at folkepensionen er forringet eller helt afskaffet, når de skal forlade arbejdsmarkedet. Det viser, at danskerne indstiller sig på fremover i højere grad at skulle finansiere deres pensionstilværelse selv. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for PFA.

Tilliden til, at politikerne ikke vil forringe folkepensionen, ligger på et meget lille sted for de danskere, hvor pensionen ikke står lige for døren.

Således svarer 2 ud af 3 danskere i alderen 25 til 50 år, at folkepensionen er forringet eller helt afskaffet, når de skal forlade arbejdsmarkedet. 42 pct. i denne aldersgruppe mener, at folkepension vil være forringet, mens hele 22 pct. mener, den er helt afskaffet. Kun hver fjerde (23 pct.) regner med, at folkepensionen er på niveau med i dag, når de skal på pension.

Hvad er forventningen til det, du kan få udbetalt i folkepension, når du skal på pension?

Undersøgelsen bekræfter, at der er et opbrud på vej i måden, vi tænker på den 3. alder på, når der hos befolkningen sås så stor tvivl om en kernevelfærdsydelse, som folkepensionen er. Det viser samtidig en erkendelse af, at vi fremover i højere grad kommer til at skulle finansiere vores pensionstilværelse selv.

”De seneste års reformer af pensionsalderen og forringelsen af efterlønnen har påvirket de yngre, så de ikke på samme måde som tidligere regner med, at folkepensionen er en naturgiven del af velfærdssystemet, når de selv mange år ude i fremtiden skal på pension. Det kan vi også se på de unges adfærd, for de sparer generelt mere og mere op til pension. Det er jo, fordi de ved, at de får brug for det,” siger forbrugerøkonom Carsten Holdum, som til daglig er med til at lede PFA’s rådgivningsteam.

Levealderen er steget markant de senere år, og det forventes, at dobbelt så mange danskere i 2050 – over 600.000 – vil være over 80 år eller ældre.

Alt er i spil de kommende år

Carsten Holdum understreger, at ingen kan sige, hvordan pensionssystemet ser ud om fx 10-20 år, og at der ikke aktuelt er planer om at afskaffe folkepensionen.

Meget tyder dog på, at i takt med bedre arbejdsforhold og længere levealder, bliver fremtidens system indrettet efter, at flere i højere grad skal kunne klare sig for deres egen pensionsopsparing, når de forlader arbejdsmarkedet.

”Vi lever længere, og mange holder sig aktive og friske langt oppe i årene. Det er en meget fin nyhed, men det koster penge. Pensionsalderen bliver løbende sat op, og meget tyder på, at der kan dukke nye behandlingstilbud og -muligheder op, som ikke med sikkerhed kan prioriteres af det offentlige. Derfor er det min erfaring, at mange yngre tænker, at så er det mest sikkert, at sørge for at have en god opsparing selv,” siger Carsten Holdum.

PFA har i februar 2017 nedsat tænketanken ”Den nye 3. alder”, der tager udgangspunkt i de fremtidsscenarier, der vil ramme danskerne og sammenholder det med udviklingen i levealder med fokus på 2040.

Fakta

 • Flere kvinder end mænd i aldersgruppen op til 50 år forventer, at folkepensionen er forringet, når de skal på pension, men mændene har en større tendens til at forvente, at folkepensionen bliver helt afskaffet. 45 pct. af kvinderne tror, at folkepensionen er mindre, mens 21 pct. tror den er helt afskaffet. For mændene gælder det, at 34 pct. tror den er forringet, mens 25 pct. svarer helt afskaffet.
   
 • For aldersgruppen op til 50 år gælder det, at jo højere indkomst jo større er troen på, at folkepensionen bliver forringet eller helt afskaffet.
   
 • Region Sjælland er det sted, hvor aldersgruppen op til 50 år har mindst fidus til folkepensionen i fremtiden. Her svarer 30 pct., at den bliver helt afskaffet, mens 41 pct. tror den forringes.
   
 • I Region Nordjylland er de 25-40 årige mest optimistiske. Kun 8 pct. tror, at folkepensionen er helt afskaffet, når de går på pension. 42 pct. regner dog med, at folkepensionen er mindre end i dag.
   
 • Tager man hele befolkningen på tværs af aldersgrupper, så tror lidt under halvdelen (44 pct.), at folkepensionen enten er mindre (34 pct.) end i dag eller er helt afskaffet (10 pct.), når de går på pension.
   
 • 42 pct. af befolkningen forventer, at udbetalingerne fra folkepensionen vil ligge på samme niveau som i dag.