Markedskommentar: 2017 er et vendepunkt for verdens virksomheder

2017 er for alvor blevet et vendepunkt for virksomhederne på globalt plan. Indtjeningen stiger i alle verdens regioner for første gang siden 2010, og i kombination med et synkront opsving i aktiviteten i både den vestlige verden og i vækstøkonomierne er det positivt for udviklingen på aktiemarkederne.

 Det vurderer Henrik Henriksen, der er chefstrateg i PFA.

”Drivkræfterne er skiftet. Hvor det i en årrække efter finanskrisen snarere var effektiviseringer, lave renter og aktietilbagekøb, der understøttede aktierne, er det nu også en højere vækst i virksomhedernes omsætning og en bedre bundlinje, der understøtter aktiemarkedet. Det billede er også tydeligt her midt i strømmen af halvårsregnskaber fra virksomhederne. Meget betegnende for udviklingen er det de senere års agterlanterner, der fører an: Indtjeningen vokser hurtigere i Europa og Japan end i USA,” siger Henrik Henriksen.

Og han vurderer, at det mønster kan fortsætte. Europæisk økonomi er nemlig omsider kommet op i tempo, og væksten har i første halvår været højere end i USA. Det europæiske jobmarked er 3 år efter det amerikanske, og opsvinget i Europa er stadig i den tidlige fase, hvilket efterlader potentiale for et længere opsving på kontinentet. På emerging markets (eksklusiv Kina) har en årrække med lavere vækst betydet, at ubalancer er blevet nedbragt i form at lavere gældsætning, lavere finansieringsomkostninger og bedre betalingsbalancer.

”Der er basis for, at den positive udvikling kan fortsætte. Tilliden i husholdninger og virksomheder ligger på det højeste niveau siden finanskrisen, og for første gang siden 2010 har vi på globalt plan en dynamik, hvor stigende beskæftigelse smitter positivt af på forbruget og boligmarkederne, og det giver virksomhederne mere appetit på at investere. Det betyder, at de globale økonomier og virksomheder er med til at spille hinanden gode i stedet for det modsatte,” siger Henrik Henriksen. 

Han tilføjer, at inflationspresset stadig er lavere end centralbankernes målsætning, og det betyder, at pengepolitikken fortsat vil være lempelig i den kommende tid.

Han understreger dog, at træerne ikke vokser ikke ind i himlen.

”Risikomomenterne er til at få øje på. Gælden er høj i de vestlige økonomier, Kinas vækstmodel er i høj grad gældsbåret, og centralbankerne i USA og Europa vil gradvist gøre pengepolitikken mindre lempelig. Det amerikanske opsving befinder sig i den modne fase, og aktierne i USA er højt prissat. Men vores hovedscenarium er, at det globale opsving vil fortsætte med at understøtte aktierne i 2017,” lyder det fra PFA’s chefstrateg.