PFA-ledet købstilbud på Nykredit accepteret

Købstilbuddet fra det PFA-ledede konsortium på 16,9 pct. af aktiekapitalen i Nykredit fra Forenet Kredit, Industriens Fond og Foreningen Østifterne er blevet endeligt godkendt og accepteret. Konsortiet køber aktierne til en samlet pris på 11,6 mia. kr.

Det skete efter repræsentanterne i Forenet Kredit på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i dag stemte ja til at lade PFA, PensionDanmark, PKA, AP Pension og MP Pension indgå i ejerskabet af Nykredit.

Dermed er købstilbuddet nu godkendt af alle de sælgende parter.

”Vi er glade for medlemmerne i Forenet Kredit har accepteret købstilbuddet og kan se værdien af den løsning, som konsortiet nu er en del af. Med aftalen er der skabt klarhed om det langsigtede ejerskab og kapitalstrukturen i Nykredit, og fundamentet er lagt for, at det store forretningsmæssige potentiale i virksomheden også realiseres fremover. Vi har stor tillid til at Nykredits ledelse fortsat vil drive den stærke udvikling af Nykredit. Det er godt for kunderne, og vil samtidig sikre stabile og konkurrencedygtige afkast til konsortiets pensionsopsparere,” siger Allan Polack, Group CEO i PFA.

Fakta:

Det PFA-ledede konsortium, der repræsenterer mere end 2 mio. pensionsopsparere, har købt 16,9 % af Nykredits aktiekapital til en samlet pris på 11,6 mia. kr. De fem pensionsselskaber i konsortiet fordeler investering og ejerandele imellem sig på følgende måde:

  • PFA: 6,9 mia. kr. (10,03 % ejerandel)
  • PensionDanmark: 1,65 mia. kr. (2,4 % ejerandel)
  • PKA: 1,65 mia. kr. (2,4 % ejerandel)
  • AP Pension: 1,1 mia. kr. (1,63 % ejerandel)
  • MP Pension: 300 mio. kr. (0,44 % ejerandel)
Se pressemeddelelsen fra da købstilbuddet blev afgivet:

For yderligere oplysninger kontakt:

PFA: Pressechef Kristian Lund Pedersen, 39 17 58 79, klp@pfa.dk

PensionDanmark: Kommunikations- og pressechef Ulrikke Ekelund, 20 19 92 38, uek@pension.dk

PKA: Pressechef Thomas B. Knudsen, 39 45 45 17, tbk@pka.dk

AP Pension: Presse- og kommunikationsdirektør Michael Buksti, 40 90 29 48, mic@appension.dk

MP Pension: Kommunikationschef Mogens Holbøll, 29 29 36 94, moh@mppension.dk