PFA skaber fremtidssikret og bæredygtigt investeringsunivers

PFA tilpasser sine investeringsløsninger og skaber et samlet mere fremtidssikret og bæredygtigt opsparingsunivers. Det sker ved at lave ændringer i PFA KundeKapital, justere risikonedtrapningen på investeringsprofilerne samt ved at lancere en nyudviklet opsparingsløsning.

PFA styrker sine investeringstilbud til kunderne på en række væsentlige punkter ved at fremtidssikre modellen for PFA KundeKapital, justere risikonedtrapningen på investeringsprofilerne og lancere en ny opsparingsløsning, som giver kunderne flere valgmuligheder i deres investeringsvalg.

”Med ændringerne styrker vi samlet set vores investeringsløsninger, og tilbyder vores kunder bedre mulighed for at omsætte vores investeringer til den rigtige løsning for dem,” siger Mads Kaagaard, der er koncerndirektør, CCO, i PFA.

Fremtidig bæredygtig model for PFA KundeKapital

PFA justerer KundeKapital, som er PFA’s model for overskuds- og risikodeling med kunderne. Ved justeringen bliver den mere fremtidssikret og bæredygtig både for PFA og kunderne.

”KundeKapital blev indført i 2001, og siden dengang har PFA ført 24 mia. kr. tilbage til kunderne gennem modellen. Det har været muligt, fordi vores ejere har frasagt sig deres udbytte, så det i stedet for at gå til dem, går videre til kunderne. Nu er tiden kommet til at tilpasse modellen, så den er mere fremtidssikret,” siger Mads Kaagaard.

KundeKapital blev indført på et tidspunkt, da PFA havde brug for ekstra kapital. Siden har PFA været igennem en stærk udvikling, og PFA er nu så kapitalstærk, at selskabet ikke længere i samme grad har brug for den ekstra kapital, som KundeKapital udgør. Dertil kommer, at nogle af PFA’s kunder har en forholdsvis stor andel af deres opsparing placeret i KundeKapital, og det ønsker PFA at nedbringe over tid, samt undgå, at andre kommer i den situation.

”Fremtidssikringen af KundeKapital ændrer ikke på, at det er en attraktiv løsning for vores kunder. For årene 2017-2019 forventer vi at forrente vores kunders Individuelle KundeKapital med mere end 6 mia. kr. Og det ændrer heller ikke på vores unikke forretningsmodel, hvor vores ejere maksimalt tager 50.000 kr. ud i udbytte om året, så vi i stedet kan dele overskuddet med kunderne,” siger Mads Kaagaard.

PFA justerer KundeKapital-modellen med følgende ændringer:

  1. Forrentningen fra KundeKapital vil for året 2019 og frem blive sat ind på kundens almindelige depot i stedet for som hidtil at blive tilskrevet på Individuel KundeKapital. Det skal sikre en mere ansvarlig risikospredning for kunderne.
  2. Det bliver ikke længere muligt at opbygge KundeKapital gennem overførsler til PFA Pension pr. 1. januar 2019 og heller ikke ved interne overførsler i PFA Pension. Det betyder, at kunderne fra den dato ikke får 5 % af deres overførte depot i KundeKapital, men over tid må opbygge deres andel gennem indbetalinger og indskud.
  3. PFA udvider målgruppen for KundeKapital, så de kunder, der investerer deres pensionsopsparing selv gennem Du Investerer, også kan vælge Kundekapital. På den måde får flere kunder mulighed for at deltage i PFA’s model for overskuds- og risikodeling.

For 2018 forventes forrentningen på KundeKapital at være 10 %. Det ventes fordelt på en løbende tilskrivning på 5 % og yderligere 5 % i en endelig tilskrivning i foråret 2019.

KundeKapital er ansvarlig kapital i PFA Pension, som får andel i eventuelt overskud, men også skal være med til at dække eventuelle tab. Det betyder, at KundeKapital kan blive mindre og i yderste konsekvens forsvinde. Læs mere om fordele og risici ved KundeKapital på PFA.dk

Senere risikonedtrapning i investeringsprofilerne

En yderligere ændring er, at investeringsprofilerne i PFA justeres, så kundernes risiko nedtrappes senere end i dag. Risikoen vil blive sænket til samme niveau som hidtil, men nedtrapningen vil altså først begynde senere. Det skyldes længere levetid og senere tilbagetrækning.

”I en verden, hvor folk lever stadig længere og går stadig senere på pension, vurderer vi nu, at vores kunder generelt vil få mere til pensionisttilværelsen ved, at vi venter længere med at skrue ned for deres risiko. Derfor justerer vi vores profiler, så vi fremover nedtrapper risikoen senere og dermed forøger vores kunders mulighed for et bedre afkast,” siger Mads Kaagaard.

Ny opsparingsmulighed – PFA Valgfri

I første halvår 2018 introducerer PFA en ny opsparingsmulighed, PFA Valgfri, som vil gøre det muligt for kunderne at skræddersy deres personlige risiko ud fra vores bagvedliggende investeringsfond.

”Det er en løsning, som giver PFA’s kunder en ny måde at få adgang til vores investeringsmotor på, hvor de individuelt kan vælge niveauet på den risiko, der er den rigtige for dem, og selv tilpasse den undervejs i livet. Løsningen er skabt på baggrund af kundeefterspørgsel, og den er for de kunder, som selv løbende aktivt vil vælge deres risikoprofil uden at vælge de enkelte investeringer,” siger Mads Kaagaard.