PFA investerer i byudvikling tæt på København centrum

PFA har købt to bygninger og byggerettigheder til grund tæt på København centrum. Foto: PFA/Thylander.

På det østlige Amager, 10 min fra Rådhuspladsen i København, erhverver PFA en fuldt udlejet erhvervsejendom. På sigt kan ejendommen udvikles med ’New Yorker-kontorer’ og nye boliger. Transaktionen og den mulige arealudvikling gennemføres sammen med Thylander Gruppen.

PFA har købt en spændende ejendom centralt på Amager, København. Pensionsselskabet vil frem mod midten af 2020’erne videreudvikle området med en harmonisk kombination af erhverv og bolig.

Der er både tale om renovering af nuværende bygninger og opførelse af nybyggeri, fortæller direktør i PFA Ejendomme Michael Bruhn. 

”Mange tidligere industriområder i hovedstaden er løbende blevet udviklet i retning mod erhverv og boliger og er derved blevet integreret som naturlige dele af København by. Vi har erhvervet en særdeles velbeliggende industriejendom, som vi ser frem til at udvikle til glæde for københavnerne, forretningslivet og ikke mindst vores kunder, som vi venter får et rigtig godt afkast af den her investering,” siger Michael Bruhn.

Også hos Thylander Gruppen er der tilfredshed med planerne for området.

”Det er en unik ejendom, som er udlejet til en stærk industriel lejer. På sigt kan eksisterende erhverv opgraderes og indgå i en harmonisk udvikling med nye boliger. Det kræver visioner, kapital og tæft for byudvikling. Det er på bedste vis opfyldt med PFA Ejendomme, som en meget proaktiv investor, og Sophienberg Gruppen som ansvarlig for byudviklingen,” siger Carsten Viggo Bæk, partner i Thylander Gruppen.

Datterselskabet Sophienberg Gruppen indgår i Thylander Gruppen og drives af partnerne Lars Bigom og Niels Krag, der begge har ingeniørmæssig baggrund og mangeårig erfaring med ejendomsudvikling.

Forvandler industriområde til byområde

Når PFA investerer i arealudvikling inden for erhverv og boliger i København, er det for at få muligheden for at videreudvikle et af de få tilbageværende industriområder tæt på Københavns indre by, samtidig giver det mulighed for på lang sigt at bygge i en del af området, som i kraft af den tætte beliggenhed til fx centrum anses som værende attraktiv for både erhverv og boliger. Dermed kan der skabes et lille nyt byområde ud til det grønne område Kløvermarken.

”Området er centralt beliggende med kun 1,5 km. til København centrum. Mod øst har du Amager Strandpark og mod nord grønne, rekreative områder i form af Kløvermarken. Samtidig er man i umiddelbar nærhed af to metrostationer, det vestlige Amager og Københavns Lufthavne. PFA ser et stort potentiale i at videreudvikle dette område med henblik på at skabe nye muligheder inden for både erhvervsbyggeri og boliger, som er helt i tråd med Københavns Kommunes planer om at åbne op til Kløvermarken,” siger Michael Bruhn.

De eksisterende ejendomme på samlet 3747 m² var tidligere ejet af AGA A/S, som altså nu har solgt bygningerne til PFA som led i en ’sale-lease-back’ aftale. Den første renovering af ejendommen på Vermlandsgade 1 går i gang i 2020 og i Uplandsgade i 2023. Renoveringerne bliver foretaget i ’New Yorker’- stil.

Sælgeren, AGA A/S, er ganske tilfreds med, at det er PFA, der nu har overtaget ejendommen.

”Vi har med stor glæde fulgt byudviklingen omkring det østlige Amager og sætter en ære i at kunne bidrage hertil med udviklingen af ejendommen til et nyt spændende boligområde tæt på Københavns centrum, strand og Amagers rekreative områder. AGA har været på ejendommen siden 1930´erne og er glade for nu at kunne give ejendommen videre til yderst professionelle folk, der med sikkerhed vil indfri vores store forventninger til den kommende udvikling af ejendommen,” siger Klas Stylander, bestyrelsesformand i AGA A/S.  

Fakta
- Ejendommen er beliggende Uplandsgade 52-52A / Vermlandsgade 55-61, 2300 København S og erhverves af PFA-datterselskabet PFA Blue Star Ejendomme P/S.

- Transaktionen har været hjulpet undervejs af Bech-Bruun Advokatpartnerselskab og Red Property Adviseres, der har bistået sælgersiden, og af Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab, der har bistået købersiden.

- PFA Ejendomme vil gennemføre udviklingsaktiviteter for et større trecifret millionbeløb.

- Planlægning og renovering varer til og med 2023.

- Nedrivning af eksisterende bygninger og nybyggeriet på den 17.691m² (med byggeret til 22.790 m²) grund begynder i 2023.


For mere information kontakt: Michael Bruhn, ejendomsdirektør i PFA, tlf. 24 28 46 30 eller pressekonsulent Martin Olsen, tlf. 30 53 17 67.