Pensionsreform gør det mere attraktivt at spare op for alle

Forbrugerøkonom i PFA Carsten Holdum

Regeringen og Dansk Folkeparti er netop blevet enige om anden del af pensionsreformen, som i kombination med reformens første del skal sikre, at det bedre kan betale sig at spare op til pension. PFA glæder sig over, at den samlede reform vil gøre pensionsopsparing mere attraktivt for alle, men peger på, at reformen vil gøre pensionssystemet mere kompliceret.

Som del af skatteaftalen har regeringen og Dansk Folkeparti i dag indgået aftale om anden del af pensionsreformen. Reformen skal løse de såkaldte samspilsproblemer og gøre det mere attraktivt for danskerne at spare op til pension. Første del af reformen trådte i kraft ved årsskiftet, og dagens aftale indebærer, at der afsættes 5 mia. kr. årligt til initiativer, der skal styrke incitamentet til pensionsopsparing.

”Vi er glade for, at regeringen og Dansk Folkeparti i dag har indgået en aftale, der i kombination med pensionsreformens første del vil gøre det mere attraktivt for alle at spare op til pension. Det er rigtigt positivt og yderst tiltrængt, og det vil vi gerne kvittere for,” siger forbrugerøkonom i PFA, Carsten Holdum.

Skattefradrag giver automatisk skattegevinst

Dagens aftale indebærer bl.a. et ekstra skattefradrag for indbetalinger til pension, og at grundlaget for beskæftigelsesfradraget også kommer til at omfatte pensionsindbetalinger.

”Med initiativerne i dagens aftale belønner man samlet set pensionsopsparerne med en ekstra skattegevinst, som man endda kan få uden at skulle gøre noget aktivt. Sammen med de ændringer til aldersopsparingen, som blev gennemført med pensionsreformens første del, vil det nu blive mere fordelagtigt for alle at spare op til pension, uanset hvor i livet man er,” siger Carsten Holdum.

Han hæfter sig dog også ved, at der er tale om en meget teknisk løsning med en række ændringer af skattereglerne.

”Det trækker desværre i retning af, at pensionssystemet med dagens aftale bliver mere kompliceret, og vi har brug for det modsatte. Samtidig tegner det til at blive en aftale, der vedtages med et smalt forlig. Det er ærgerligt, da der er behov for stabilitet omkring pensionssystemet og tillid til, at det ikke hele tiden laves om. Derfor håber vi stadig på et bredt forlig,” siger Carsten Holdum.

Aftalen om anden del af pensionsreformen skal udmøntes i lovforslag, inden den kan vedtages og træde i kraft. Første del af pensionsreformen blev vedtaget før jul og trådte i kraft 1. januar 2018.

Fakta: Pensionsreformen del II:

Som del af skatteaftalen har regeringen og Dansk Folkeparti indgået aftale om anden del af pensionsreformen, der skal sikre, at det bedre kan betale sig at spare op. Dagens aftale udmønter 5 mia. kr. årligt til følgende initiativer:

  1. Ekstra skattefradrag for indbetalinger til pension
  2. Nyt jobfradrag
  3. Udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte pensionsindbetalinger
  4. Forhøjelse af loftet over beskæftigelsesfradraget
  5. Nedsættelse af bundskatten

Læs mere om dagens aftale og elementerne her: https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/02/ny-aftale-lavere-skat-paa-arbejde-og-pensionsindbetaling

For yderligere information: Kontakt forbrugerøkonom i PFA, Carsten Holdum, på 24 28 44 52, eller seniorpressekonsulent i PFA, Rune Lindberg, på 40 32 29 01.