Moderniseringen af PFA’s bestyrelse fortsætter

Generalforsamling i PFA Holding 14. marts 2018.

På dagens generalforsamling i PFA blev der valgt to nye medlemmer ind i bestyrelsen, som sikrer sammensætningen samt, at bestyrelsen har medlemmer med forskellige og særlige kompetencer, som skønnes nødvendige for at føre PFA’s ambitiøse strategi ud livet. Torben Dalby Larsen fortsætter som formand for bestyrelsen.

Arbejdet med at modernisere bestyrelsen i PFA forsætter med valg af bestyrelsesmedlemmer med særlige kompetencer. På dagens generalforsamling var der således nyvalg til Mogens Steffensen, professor og sektionsleder ved Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet, som kommer med stærke aktuarmæssige kompetencer og stor indsigt på pensionsområdet. Ny i bestyrelsen er også Claus Oxfeldt, forbundsformand for Politiforbundet.

Formand for bestyrelsen i PFA Torben Dalby Larsen siger i forbindelse med generalforsamlingen:

- Sidste år fik vi hele strukturen på plads for, hvordan vi får moderniseret og styrket bestyrelsens fremtidige arbejde. Samtidig fik vi nye dygtige og stærke personer med i bestyrelsen med stor faglighed på betydende områder i bestræbelserne på at føre PFA’s ambitioner ud i livet. Med den nye bestyrelsessammensætning fortsætter vi den positive udvikling, så vi sikrer os, at PFA har en bestyrelse, der hele tiden sikrer fremdrift og udvikling til glæde for kunderne.   

På generalforsamlingen var der genvalg til Torben Dalby Larsen, adm. direktør og chefredaktør i Sjællandske Medier, som også fortsætter som formand for bestyrelsen.

Derudover var der genvalg til Karsten Dybvad, adm. direktør i Dansk Industri, Peter Haslev, adm. direktør i Saminvest og Helle Valentin, Global COO i IBM Corporation. De to sidstnævnte indtrådte i PFA’s bestyrelse for et år siden med særligt fokus på at styrke bestyrelsens kompetencer indenfor investering og IT/digitalisering.

Peter Ibsen og Lone Engberg Thomsen genopstillede ikke og udtræder af bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen. 

Fakta om de nye medlemmer af bestyrelsen

 

Mogens Steffensen
Professor og sektionsleder for sektionen Forsikring og Økonomi på Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet, uddannet cand. act. (1997) og PhD i forsikringsmatematik (2001) fra Københavns Universitet. Mogens Steffensen er medlem af Den Danske Aktuarforening, hvor han indgår i Regnskabs- og Solvensudvalget, samt medlem af Finanstilsynets rådgivende regnskabsudvalg for forsikring og pension. Født 1970.

Claus Oxfeldt
Har siden 2013 været forbundsformand for Politiforbundet og var formand for Politiforeningen 2007-2013. Claus Oxfeldt har følgende øvrige ledelseshverv: 1. næstformand i Lån & Spar Banks bestyrelse, næstformand i Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 (CO 10), medlem af bestyrelsen i Forbrugsforeningen af 1886, medlem af bestyrelsen i A/S Knudemosen, medlem af forretningsudvalget i Tjenestemændenes Låneforening, bestyrelsesmedlem i Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) og bestyrelsesmedlem i Lån & Spar Bank Fond. Født 1962.

For yderligere oplysninger kontakt

Kristian Lund Pedersen, pressechef PFA, tlf. 61 22 22 31, mail: klp@pfa.dk