Rekordmange skifter job – husk pensionen

Carsten Holdum er forbrugerøkonom i PFA.

Antallet af jobskift på det danske arbejdsmarked er nu rekordhøjt, viser nye tal. Når man skifter job, er der flere gode grunde til at være opmærksom på pensionen, lyder det fra PFA. F.eks. kan et jobskift betyde, at man får pensioner flere steder, og her kan der være mange penge at spare ved at samle dem i ét selskab.

Er du netop startet i nyt job? Så er du langt fra den eneste. Der er nemlig så meget gang i den på arbejdsmarkedet i øjeblikket, at antallet af danskere, der skifter job, nu er rekordhøjt. Det viser nye tal fra Jobindsats.

Således lå den såkaldte jobomsætning (et mål for antallet af jobskift) på 823.141 i 2017, hvilket er det højeste niveau i de år, der findes tal for (2009-2017). Og en fremskrivning af tallene fra PFA viser, at en stadig større andel af arbejdsstyrken kommer til at skifte job i de kommende år – fra lidt over en fjerdedel i 2016 til 3 ud af 10 i 2020.

Forbrugerøkonom i PFA, Carsten Holdum, peger på, at det af flere årsager er vigtigt at være opmærksom på sin pensionsordning, når man skifter job - også selvom det nok ikke er det første, man tænker på, når man får et nyt arbejde.

”Et jobskift kan indebære, at man får pensionsordning i et andet selskab end det hidtidige, og at man på den måde har pensioner i flere selskaber. Og pensioner i flere selskaber betyder, at man betaler omkostninger flere steder. Her kan der være meget at spare ved at samle dem i ét selskab,” siger han.

Beregninger fra PFA viser således, at hvis man som 30-årig samler to pensioner i ét selskab og derved f.eks. sparer 800 kr. i årlige omkostninger, så vil denne årlige besparelse betyde, at opsparingen vokser med ca. 42.000 kr. på pensionstidspunktet (ca. 26.000 efter skat, hvis man betaler bundskat). For en 40-årig, der samler to tilsvarende pensioner, vil gevinsten være ca. 29.000 kr. på pensionstidspunktet (ca. 18.000 kr. efter skat), mens gevinsten for en 50-årig vil være ca. 16.500 kr. (ca. 10.000 kr. efter skat).

Jobskift kan få betydning for pensionstidspunkt

Et jobskift kan også have betydning for, hvornår man kan få udbetalinger fra pensionsordningen. Fra 2018 gælder nye regler på området, som indebærer, at pensionsordninger, der oprettes efter 1. januar 2018, først kan blive udbetalt tre år før folkepensionsalderen. Er ordningen oprettet før 2018, har man mulighed for udbetaling fem år før folkepensionsalderen, og pensionsordninger oprettet før 1. maj 2007 kan udbetales, når man fylder 60 år.

”De ændrede regler har stor betydning for dem, som får en ny pensionsordning i forbindelse med jobskift. Her kan man dog bevare ældre og gunstigere regler for udbetaling, hvis man straks flytter sin gamle ordning med sig til det nye pensionsselskab,” siger Carsten Holdum.

Han tilføjer, at man i forbindelse med et jobskift også med fordel kan tjekke, om forsikringerne i pensionsordningen fortsat passer til ens egne og familiens aktuelle behov, hvis man f.eks. skulle blive alvorligt syg eller uarbejdsdygtig.

Også flere karriere- og brancheskift fremover

Carsten Holdum påpeger desuden, at arbejdsmarkedet i de kommende år ikke bare vil være præget af hyppigere jobskift, men også flere karriere- og brancheskift.

”Med udsigt til et stadig mere omskifteligt arbejdsmarked bliver det fremover afgørende, at man holder sine kompetencer relevante. Derfor er det vigtigt, at man har et løbende fokus på efteruddannelse og livslang læring. Også selvom man lige er startet i nyt job,” siger han.

For yderligere information: Kontakt seniorpressekonsulent i PFA, Rune Lindberg, på 40 32 29 01