Uro på finansmarkederne udfordrer afkastet i 1. kvartal

Anders Damgaard er koncernfinansdirektør i PFA.

Efter et 2017 med gode afkast har 2018 budt på en mere urolig start på året. Forventningerne for hele året er stadig positive.

Fald på obligations- og aktiemarkederne og trusler om handelskrig har betydet, at finansmarkederne har været udfordrede, hvilket også påvirker kundernes afkast i PFA.

”Efter en stærk start på året i januar, hvor både aktier og renter steg, overtog frygten for yderligere rentestigninger og aftagende økonomisk momentum. Særligt aktiemarkederne har været udfordrede. Så selvom verdensøkonomien er i vækst, er finansmarkederne urolige for, at vi er ved at nå toppen på den økonomiske optur, vi har set siden 2013. Samtidig giver spændingerne mellem særligt USA og Kina nervøsitet, fordi begge lande er vigtige for væksten i verdensøkonomien,” siger koncernfinansdirektør i PFA, Anders Damgaard.

Øget eksponering mod alternative investeringer fortsætter

En årrække med høje afkast, hvor særligt aktiemarkederne er kommet op på høje niveauer, har betydet, at PFA har ønsket at sprede sine investeringer mere og nedbringe risikoen i den samlede portefølje. Det har betydet, at PFA de seneste år bl.a. har øget investeringerne i unoterede aktiver, der giver et mere stabilt afkast. Det er bl.a. sket med historisk store enkeltinvesteringer i Nykredit, Dansk Skibskredit, vindmølleparken Walney Extension, ligesom PFA er på vej til at udvide sine ejendomsinvesteringer i fx USA og Kina.

”Vores øgede fokus på unoterede aktiver såsom alternativer og ejendomme med stabile afkast, har været en fordel i et marked, som vi har set i 1. kvartal. Vi har også fortsat en høj dollarafdækning (USD), hvilket har været væsentligt, i takt med dollaren er faldet med 2,3 pct. siden årets start. En hensigtsmæssig allokering med overvægte i Emerging Markets og danske aktier har ligeledes været medvirkende til, at det er lykkedes os at begrænse den negative udvikling på finansmarkederne for kunderne i 1. kvartal,” siger Anders Damgaard.

Negativt afkast til kunder i markedsrente i 1. kvartal

For kunder, der sparer op i markedsrente, har uroen på finansmarkederne betydet, at de har fået et afkast på mellem –0,7 pct. og –2,4 pct. afhængig af risikoprofil i 1. kvartal. Det samlede afkast relateret til markedsrente var på -1,6 pct. Det kommer efter et 2017, hvor afkastet var på op til 13,5 pct.

”Det er aldrig rart med negative afkast, men sparer man op i markedsrente, vil der uundgåeligt være perioder med en negativ udvikling på de finansielle markeder, og det vil påvirke afkastet i den konkrete periode. Det forholder vi os naturligvis til som aktiv investor, hvor vi følger finansmarkederne tæt, og gør alt, hvad vi kan for at sikre kunderne den bedst mulige pensionsopsparing ved at minimere tab i de perioder, hvor det er nødvendigt. Samtidig har vi lagt en langsigtet investeringsstrategi, som tager hensyn til, at markederne kan gå op og ned, ligesom kundernes opsparingsprofiler er indrettet sådan, at risikoen er lavere, jo tættere de er på pension,” siger Anders Damgaard.

At holde fokus på, at pensionsopsparing er langsigtet ser man eksempelvis på afkastet på femårssigt, hvor PFA’s kunder med middelrisiko og 20 år til pension har fået 52,4 pct. i afkast. Det er et afkast, som ligger helt i top i branchen. Samtidig er det fortsat forventningen hos PFA, at afkastet for 2018 vil være positivt for alle profiler, når året er gået, men dog ikke på samme høje niveau som sidste år. 

Depotrenten til kunderne i gennemsnitsrente er 2,0 pct. p.a., og inklusiv forventet forrentning af Individuel KundeKapital på 10 pct. svarer det til en samlet forrentning af depotet før skat på op til 2,4 pct. Investeringsafkastet relateret til gennemsnitsrenteprodukter var på -0,2 pct. i første kvartal. 

Afkastene i PFA Invest har også været påvirket af markedsuroen, men trods det opnår PFA Invest suverænt topkarakter blandt danske investeringsforeninger hos det uafhængige analysebureau Morningstar. Efter 1. kvartal har PFA Invests forskellige afdelinger en samlet score på hele 4,29 ud af 5 stjerner, hvilket ingen andre danske investeringsforeninger kan matche.

Investeringsafkast pr. aktivgruppe i PFA Pension, 1. kvartal 2018
Aktiv1. kvartal 2018
Børsnoterede aktier-2,9 %
Alternative investeringer1,3 %
Ejendomme1,5 %
Obligationer-0,4 %
Afkast i PFA Plus, 1. kvartal 2018
År til pension30155-5
Profil D
 - høj risiko
-2,4 %-2,4 %-1,4 %-1,3 %

Profil C
- moderat risiko

-1,9 %-1,9 %-1,2 %-1,1 %
Profil B
 - lav risiko
-1,5 %-1,5 %-1,0 %-0,9 %
Profil A
- meget lav risiko
-1,0 %-1,0 %

 -0,8 %

-0,7 %
Afkast i PFA Invest, 1. kvartal 2018
PFA Invest Balance AA-1,0 %
PFA Invest Balance A-1,9 %
PFA Invest Balance B-3,0 %
PFA Invest Balance C-3,9 %
PFA Invest AKK-2,3 %

For yderligere oplysninger
Pressechef Kristian Lund Pedersen, 39 17 58 79 eller klp@pfa.dk.