Flere sager afgjort i Ankenævnet i 2017

58 kunder i PFA fik afsluttet en klagebehandling hos Ankenævnet for Forsikring sidste år. Nye initiativer skal optimere klagebehandlingen og give hurtigere afgørelser.

Ankenævnet for Forsikring har offentliggjort sin årlige klagestatistik for forsikrings- og pensionsbranchen. Den viser, at 58 kunder i PFA fik afsluttet en klagebehandling hos Ankenævnet sidste år. PFA har fået medhold i 66 pct. af sagerne, der dækker over forskellige kategorier af klagesager.

I kategorien for arbejdsgiverbetalte pensioner, hvor PFA har langt størstedelen af sin kundebestand, gav Ankenævnet PFA fuldt medhold i 71 pct. af sagerne, hvilket er på niveau med branchen, der ligger på 73 pct.

PFA har i gennemsnit haft 65 afgjorte klagesager om året i Ankenævnet de sidste 10 år, og dermed ligger de 58 ankenævnsklager i 2017 under gennemsnittet.

”Antallet af sager svinger fra år til år, og efter vi så et fald forrige år, steg antallet i 2017, så det lander på et mere normalt niveau taget PFA’s store markedsandel og mange kunder i betragtning. Når det er sagt, tager vi afgørelserne fra Ankenævnet til efterretning, og inddrager dem i arbejdet med at optimere processen omkring klagesager fremadrettet. I den forbindelse har PFA igangsat flere initiativer,” siger Dorthe Bundgaard, direktør for Koncernjura i PFA, og fortsætter:

”Vi har styrket kompetencerne og opnormeret det antal medarbejdere, der sidder med klagesager, så sagerne bliver behandlet hurtigst muligt og i god dialog med kunderne, før det kommer dertil, at de ender i Ankenævnet. Samtidig har vi ændret i processen, så vi bedre sikrer læring af sagerne, så sagsbehandlingen kontinuerligt bliver tilpasset Ankenævnets praksis bedst muligt.”