Italiensk politik tager opmærksomheden på europæiske finansmarkeder

De politiske begivenheder i Italien har domineret udviklingen på de finansielle markeder på det seneste. Frygten for et nyvalg i Italien, som af mange vil blive betragtet som en de facto folkeafstemning om medlemskabet af euroen, får potentielt implikationerne af Brexit til at blegne, fordi Italien er et kernemedlem af den fælleseuropæiske valuta.

For den globale økonomi har usikkerhederne om valget i Italien en begrænset effekt, men for Italien og Europa kan det give uro om den økonomiske fremtid. 

Det vurderer PFA’s chefstrateg Henrik Henriksen

”Opbakningen til euroen er lunken i Italien, og de euroskeptiske partier har absolut flertal i parlamentet. For den globale økonomi og vækst har Italien meget beskeden betydning, men med sit gigantiske obligationsmarked og centrale placering i eurozonen har Italien ikke desto mindre stor betydning for de finansielle markeder og europæisk økonomi”, siger Henrik Henriksen.

Ikke et drømmescenarie

De voldsomme kursfald på italienske statsobligationer i går (d. 29. maj red.) har tilsyneladende gjort indtryk på politikerne i de to partier - Femstjernebevægelsen og Liga Nord - som søgte at danne regering. Parterne forsøger nu atter at finde hinanden for at afsøge mulighederne for at danne en regering.

”De finansielle markeder vil derfor i de kommende timer, dage og uger være meget følsomme overfor meldinger fra centrale politikere herunder lederne af de to potentielle regeringspartier. Man kan vist roligt sige, at det ikke er noget drømmescenarie for aktørerne på markederne at være underlagt italiensk politik, som ikke just er berømmet for sin stabilitet,” siger Henrik Henriksen.

Han fortsætter:
”Vi vil i den kommende tid holde skarpt øje med begivenhederne i Italien, herunder også reaktionen på obligationsmarkedet og valutamarkedet. Hvis det eksempelvis lykkes at danne en regering med en mere euro-venlig finansminister end den oprindeligt foreslåede Paolo Savona, vil det blive tolket positivt. For markederne vil en stabilisering af det italienske obligationsmarked også være essentielt, efter at renten på to-årige italienske statspapirer i går viste den største stigning nogensinde på en enkelt dag.”

Han tilføjer, at den permanente udfordring vil være, at italienske regeringer fremadrettet vil føre en mere udfordrende kurs overfor de øvrige medlemmer af euroen, bl.a. med ønsker om en mere ekspansiv finanspolitik. Så den italienske udfordring er kommet for at blive, vurderer PFA’s chefstrateg

Hold vågent øje med Italien

Henrik Henriksen peger på, at begivenhederne i Italien foreløbigt har mindre betydning for den  globale økonomi, som primært drives af USA og dernæst Kina. Ingen af disse økonomier påvirkes i nævneværdigt omfang af begivenhederne i Italien. S&P 500 selskaberne henter kun én procent af deres omsætning i Italien, og amerikansk økonomi befinder sig i et opsving som aktuelt yderligere understøttes af skattelettelser og øgede forsvarsinvesteringer.

”Uroen i Italien svækker euroen og styrker dollaren, og hvis den udvikling forstærkes, er det sandsynligt, at den amerikanske centralbank hæver renten i et mere afmålt tempo. En stærkere dollar og en mere lempelig pengepolitik vil påvirke væksten i resten af verden positivt. Så vi ser ikke begivenhederne i Italien som forløber for en global recession og en ny finanskrise. Men for Italien og Europa vil den kommende tids politiske udvikling i Italien have stor betydning. Så ’stay tuned’ på den italienske kanal,” lyder det fra Henrik Henriksen.