PFA er med i ny milliardfond der skal bidrage til FN’s verdensmål i ulande

Seks pensionsselskaber og IFU har i dag underskrevet en aftale om at etablere Danish SDG Investment Fund, der gennem investeringer skal bidrage til realiseringen af FN’s verdensmål i udviklingslande og fremme salget af dansk know-how og teknologi. Det foreløbige kapitaltilsagn er på 4,1 mia. kr., og det forventes, at fonden vil bidrage til investeringer for omkring 30 mia. kr. i udviklingslande.

I dag har PFA, PKA, PensionDanmark, ATP, JØP, DIP og PenSam sammen med Investeringsfonden for Udviklingslande, IFU, underskrevet en aftale om at etablere Danish SDG Investment Fund, der er en del af den danske indsats for FN’s 17 verdensmål. 

Danish SDG Investment Fund er et offentligt-privat samarbejde, hvor staten og pensionsselskaber går sammen om at løse en væsentlig samfundsudfordring. Fonden er dermed et innovativt svar på, hvordan Danmark kan bidrage til at øge de private investeringer i udviklingslande, hvilket er en af forudsætningerne for at realisere verdensmålene frem mod 2030.

”Der er stor vækst og et stort investeringsbehov i en række udviklingslande. Ved at indgå i verdensmålsfonden kan vi lave investeringer, der ellers er svært tilgængelige og har et godt afkastpotentiale. Samtidig bidrager de til at opnå FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling. Partnerskabet med den danske regering, IFU og pensionsinvestorerne sikrer stærke kompetencer og en ordentlighed bag investeringerne i de ofte mindre udviklede markeder i udviklingslandene. Vores forventning er således, at fonden vil lave gode investeringer – både i forhold til afkast og impact,” siger koncernfinansdirektør i PFA Anders Damgaard. 

Også minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnes (V) fremhæver de gode muligheder i fondens arbejde.

”Verdensmålsfonden kan betyde nye, bæredygtige investeringer på helt op til 30 mia. kr. i verdens fattigste lande. Verdensmålsfonden er et konkret eksempel på paradigmeskiftet i dansk udviklingssamarbejde - vi kan ikke indfri verdensmålene og løfte mennesker ud af fattigdom uden private investeringer. De danske pensionsselskabers deltagelse i verdensmålsfonden viser stort lederskab og globalt ansvar. Den private sektors potentiale i udviklingslandene er enorm og kan resultere i jobs, uddannelse og et bedre liv for mange mennesker i nogle af verdens fattigste lande. Jeg er enormt glad for aftalen,” siger Ulla Tørnæs.

Fonden skal skabe et solidt afkast til investorer
Det foreløbige kapitaltilsagn til Danish SDG Investment Fund er på 4,1 mia. kr. De seks pensionskasser bidrager med i alt 2,4 mia. kr., IFU bidrager med 1,65 mia. kr. og en mindre privat investor med 80 mio. kr. Fonden ventes at rejse yderligere omkring én mia. kr. i en såkaldt second closing.  

Danish SDG Investment Fund vil investere aktiekapital i selskaber i Afrika, Asien, Latinamerika og dele af Europa. Det vil ske i samarbejde med dansk erhvervsliv, der har stærke kompetencer, viden og teknologier indenfor en række af de strategiske sektorer, som understøtter realiseringen af verdensmålene. Fonden vil blive drevet på markedsmæssige vilkår og skal sikre investorerne et konkurrencedygtigt afkast.

Opbakning fra Afrika

En stor del af den nye fonds fremtidige investeringer forventes gennemført i Afrika, og derfor er der stor opbakning og ros til det danske initiativ fra den ghanesiske udenrigsminister.

”Ghana vil gerne rose Danmark for at lancere en verdensmålsfond. Når vi investerer i hinandens lande bliver verden til et bedre og rigere sted,” siger Shirley Ayorkor Botchwey, udenrigsminister i Ghana.

Investeringer for 30 mia. kr.

Danish SDG Investment Fund skal forvaltes af IFU, der i samarbejde med flere end 900 danske virksomheder har investeret i over 1.250 selskaber i mere end 100 udviklingslande. Den nye fond vil som IFU medvirke til at mobilisere yderligere kapital i de enkelte selskaber i udviklingslandene, og de samlede investeringer forventes derfor at blive på omkring 30 mia. kr. 

”Alle er enige om, at der er brug for privat kapital, hvis vi skal lykkes med at realisere verdensmålene i udviklingslandene, og derfor er vi meget tilfredse med, at vi med Danish SDG Investment Fund både kan skabe afkast til investorerne og bedre vilkår for mennesker i udviklingslande,” siger Tommy Thomsen, CEO i IFU.

Aftalen om Danish SDG Investment Fund blev underskrevet i FN Byen med UNDP som vært.

For mere information, kontakt: Pressechef i PFA Kristian Lund Pedersen tlf. 61 22 22 30, klp@pfa.dk