Sådan kan optrapning af handelskonflikten ramme global vækst

Seniorstrateg Rasmus Pilegaard

Om ganske kort tid bliver investorerne klogere på, om de er købt eller solgt i den verserende handelskonflikt mellem USA og Kina, der senest også har ramt Europa og Canada.

Senere i dag dansk tid ventes den amerikanske centraladministration med Donald Trump i spidsen at meddele, hvilke kinesiske varer man vil påføre en 25 pct.-særtold, som samlet løber op i 50 milliarder US-dollars. Det er dog stadig op til Trump, hvornår toldsatserne vil træde i kraft.

Det kan potentielt lede til en optrapning af handelskonflikten, som kan give finansmarkederne – særligt i det eksportafhængige Europa - et hak i tuden. Det vurderer seniorstrateg i PFA Rasmus Pilegaard.

”Risikoen for en frihandelskonflikt anført af USA er den største trussel for finansmarkederne lige nu. I dag bliver vi klogere på, hvilke varer Trump vil pålægge afgifter, og det kan give lidt skvulp i de berørte dele af aktiemarkedet. Det næste store spring i konflikten bliver når Trump vælger at implementere afgifterne. Det kan ske i dag eller i løbet af de kommende uger og vil blive mødt af tilsvarende toldsatser fra kineserne. En sådan eskalering af handelskonflikten vil nok udløse en mere negativ reaktion på markederne,” siger Rasmus Pilegaard.

Truslen om straftold på kinesiske varer på 25 pct. svarende til 50 mia. dollar. bunder i, at USA mener, at Kina blandt andet med sin manglende anderkendelse af intellektuelle ejendomsrettigheder har draget uretmæssige store fordele i den globale frihandel og dermed er en trussel mod amerikanske arbejdspladser. 

Kina har tilbudt at købe for over 70 mia. dollar varer inden for landbrug og energi af amerikanerne, hvis de indstiller handelskrigen, men det er langt fra sikkert, at det mildner Trump og hans stab.

Eskalerende konflikt kan blive dyr for investorer

Selvom en handelskonflikt mellem verdens største økonomier, USA og Kina, der også rammer store markeder i Europa og Canada, er negativt for global økonomi, så er der også en vis portion symbolpolitik i de foreløbige tiltag, vurderer Rasmus Pilegaard.

”Indtil videre er de protektionistiske tiltag stadig beskedne set i det store billede. Der er dog en risiko for, at situationen eskalerer yderligere og bl.a. rammer større industrier som eksempelvis biler, hvilket kan påvirke Tyskland noget hårdere. En sådan eskalation vil være negativt for global vækst og risikoappetit,” siger seniorstrategen.

Han henviser til, at import af stål og aluminium udgør eksempelvis ca. 1,5 pct. af USA’s import, og at tolden især vil ramme Canada. På kort sigt er udsigten til en optrapning af handelskonflikten dog noget, som kan give usikkerhed på finansmarkederne den kommende tid. 

”Fremadrettet ser vi fortsat et intakt globalt opsving og venter at aktier vil give højere afkast end obligationer, der ventes at have modvind fra gradvist stigende renter. Risici for en eskalation af gensidige toldsatser og begyndende tegn på overophedning i den amerikanske økonomi kan dog skabe nye bølgeskvulp på de finansielle markeder de kommende måneder,” siger Rasmus Pilegaard.