PFA investerer rekordbeløb på 6,6 mia. kr. i tyske ejendomme

Pensionsselskabet PFA investerer nu godt 6,6 mia. kr. i tyske boligejendomme med yderligere udviklingsmuligheder for næsten 1 mia. kr. Der er tale om næsten 250.000 m2 hovedsagelig i større tyske byer. PFA gennemfører investeringen med den tyske erfarne ejendomsmanager Domicil Real Estate GmbH.

Investeringen er den største enkeltinvestering for PFA Ejendomme nogensinde og blandt de største i PFA generelt, hvilket er en manifestation af det tidligere offentliggjorte fokus på at øge andelen af udenlandske ejendomsinvesteringer i porteføljen markant frem mod 2022.

PFA’s ejendomsdirektør Michael Bruhn peger på, at investeringen er en central del af strategien med i stigende grad at kigge uden for Danmarks grænser for at kunne hente det bedst mulige afkast til kunderne.

”Investeringen er en af PFA’s mest markante investeringer nogensinde og i tråd med vores fokus på direkte og megatrend-drevne ejendomsinvesteringer. Den giver os en helt unik eksponering i både bolig og erhverv i et vækstende ejendomsmarked i Europas førende økonomi. Mange af ejendommene ligger i nøglebyer som Berlin, Düsseldorf og München, hvilket giver et godt potentiale for et solidt, risikojusteret afkast til vores kunder,” siger ejendomsdirektør i PFA Michael Bruhn.

Han tilføjer yderligere, at porteføljen indeholder udviklingsmuligheder på visse strategiske beliggenheder, hvilket forventes at bidrage positivt til afkastet. Udover at være et markant bidrag til PFA Ejendommes udenlandske portefølje sker investeringen også som led i, at flere pensionspenge i disse år ledes ind i ejendomsinvesteringer og alternative investeringer, som bl.a. pga. det lave afkast på obligationer er et stærkt alternativ til mange andre typer af investeringer.

Sælger er Industria Wohnen. Investeringen er på næsten 250.000 m2 bestående af en kommerciel bygning og 33 beboelsesejendomme indeholdende mere end 3.700 boligenheder. Ejendommene er spredt over 15 forskellige lokationer i Tyskland. Opkøbet er blevet gennemført i samarbejde med Domicil Real Estate GmbH.

Stor efterspørgsel styrker investeringer

Michael Bruhn peger på, at det tyske ejendomsmarked i stigende grad er præget af et begrænset udbud og en meget høj efterspørgsel inden for både bolig og erhvervsejendomme. Den udvikling ventes at fortsætte de kommende år, hvilket illustreres af, at der p.t i byer som fx Berlin, München og Düsseldorf samlet forventes at blive opført markant færre boliger, end der er behov for.

”Investeringerne ligger for størstedelens vedkommende på strategisk gode beliggenheder i større tyske byer, der gennemgår en positiv udvikling på de væsentligste parametre og har en meget lav tomgang i de fleste ejendomstyper. Udviklingen har sat turbo på efterspørgslen, og det har sammen med underudbuddet af ejendomme de senere år påvirket prisniveauet i en opadgående retning. Selvom vi ikke venter at se denne udvikling fortsætte i samme tempo, så er der tale om nogle ganske robuste investeringer, der samtidig er præget af en relativt begrænset risiko,” siger Michael Bruhn.

Købsaftalen er netop faldet på plads, og de 34 ejendomme i samlet 15 tyske byer ventes at blive overtaget ved udgangen af året.

For yderligere information
Kristian Lund Pedersen, pressechef i PFA, tlf. 61 22 22 31, mail: klp@pfa.dk