Øget rådgivning skal sikre flere danskere større pensionsgevinst

For den voksende gruppe af danskere, der sparer op til pension via en pensionsordning og måske endda også i boligen eller frie midler, kan der være 100.000 kr. eller mere at hente i pensionstiden blot ved at få pengene udbetalt i den rigtige rækkefølge. Men reglerne bliver stadig mere komplekse, og derfor styrker PFA nu rådgivningen til kunderne markant.

Har du en pensionsordning via dit arbejde? Og sparer du også op til pensionisttilværelsen i f.eks. din bolig eller banken? Så er du ikke alene. Danskernes opsparing til pension vokser nemlig kraftigt i disse år, og den består i stigende grad af flere elementer.

Og for dem, der er på vej på pension, er der særdeles god grund til at sætte sig godt ind i, hvordan opsparingen skal udbetales. For her kan man sikre sig flere hundredetusinder kroner mere til livet som pensionist ved at få pengene udbetalt i den rigtige rækkefølge. Det viser nye tal fra PFA.

Danskere, der sparer op til pension via f.eks. både en pensionsordning, bolig og frie midler, kan således i gennemsnit få 50.000-100.000 kr. mere udbetalt i pension, hvis de sørger for at planlægge deres udbetalinger hensigtsmæssigt. Og jo større og mere kompleks opsparing man har, jo større kan gevinsten være – helt op til 400.000 kr. efter skat, viser tallene.

Selve gevinsten opnås ved at sikre, at udbetalingerne fra pensionsordningen og evt. andre dele af den samlede opsparing hverken udløser en unødig hård modregning i offentlige ydelser som f.eks. folkepension eller betyder, at man kommer til at betale for meget i indkomst- eller afkastskat.

”Tallene viser med al tydelighed, at der er mange penge at hente til pensionstiden ved at få pengene udbetalt på den rette måde. Og det er altså helt uden at skulle sætte ekstra beløb ind på pensionskontoen. Det er der god grund til at gøre opmærksom på. Og ikke mindst fordi stadig flere danskere har en relativ stor og sammensat opsparing og dermed potentielt kan få en større gevinst blot ved at optimere deres udbetalinger,” siger Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA.

Hver 3. kan få mere ud af pensionen

Udviklingen mærkes også i PFA, hvor det vurderes, at ca. hver 3. kunde, der går på pension, potentielt kan have økonomisk fordel ved at tilrettelægge sine udbetalinger mere hensigtsmæssigt.

”Men reglerne, produkterne og lovgivningen på området er uhyre indviklede. Og de løbende politiske ændringer af reglerne for pension og offentlige ydelser samt afkastbeskatning gør det hele endnu mere komplekst. Det kræver stor viden om pension og skat for at kunne gennemskue de stadig mere komplicerede regler, og det er nærmest umuligt for menig mand at hitte rundt i. Derfor er der brug for endnu mere rådgivning for at hjælpe den stigende andel af danskere, som potentielt kan få en stor gevinst i pensionstiden via god planlægning af udbetalingerne,” siger Carsten Holdum.

Det er også baggrunden for, at PFA netop har skruet væsentligt op for rådgivningen på området med investeringer i nye rådgivningsværktøjer og en markant udvidelse af antallet af specialiserede rådgivere.

”Som kundeejet selskab har vi fokus på at hjælpe kunderne med at få mest muligt ud af deres penge – også når de går på pension. Med vores styrkede rådgivning tager vi højde for den stigende kompleksitet i både kundernes samlede opsparing og i reglerne på området og sikrer dermed, at kunderne også fremover kan få hjælp til at indrette økonomien som pensionist optimalt og få lagt en køreplan, der giver dem overblik, tryghed og vished. Så de kan leve livet i pensionstilværelsen inden for de bedst mulige økonomiske rammer,” siger Carsten Holdum.

Fakta: Her kan du få gevinst ved at optimere pensionen

I disse situationer kan der være mange penge at tjene ved at planlægge og optimere pensionsudbetalingerne i god tid inden pensionen:

  • Du har to eller flere typer af opsparing, på den ene side ratepension og livrenter og på den anden side frie midler, friværdi eller kapitalpensioner/aldersopsparinger.
  • Du har pensionsordninger flere steder, som kan samles dér, hvor omkostningerne er lavest.
  • Du ønsker at gå på pension før din folkepensionsalder og har derfor brug for nogle års indtægter i stedet for lønnen.
  • Du ønsker at belåne din friværdi (populært kaldet at spise mursten).
  • Dine samlede pensionsudbetalinger er så høje, at de rammer topskatten. Det kan ofte undgås.
  • Dine pensionsudbetalinger er mindre, men rammer lige modregning i folkepensionen. Det kan ofte undgås.
  • Du tager måske for lav eller for høj investeringsrisiko.

Faktaboks: Rådgivning om pensionsoptimering i PFA

PFA har styrket sin rådgivning om pensionsoptimering væsentligt til kunder, der er på vej på pension. Det sker som følge af øget kompleksitet i kundernes samlede opsparing og i reglerne på området. Rådgivningen har fokus på at sikre kunderne den bedst mulige økonomi i pensionistlivet – herunder at optimere udbetalingerne.

Alle kunder kan få denne rådgivning, men jo større og mere kompleks opsparing man har, jo mere relevant er rådgivningen. En kunde, der f.eks. både har en pensionsordning, friværdi i boligen og frie midler kan således vinde flere hundrede tusinder kroner ved at få pengene udbetalt på den rette måde i pensionstiden.