PFA bag historisk bog om Poul Schlüters fascinerende regeringsperiode

Når den ventede bog om Poul Schlüters fascinerende regeringstid i dag lanceres ved en reception på Christiansborg, spiller PFA en central rolle som vært og sponsor bag værket. Ved receptionen vil 26 nuværende og forhenværende ministre bl.a. deltage, mens der vil være taler af Poul Schlüter, Uffe Ellemann-Jensen og Pia Kjærsgaard.

Historien om Poul Schlüters regeringstid er historien om en politiker, der formåede at blive den længst siddende statsminister siden 2. verdenskrig. Med politisk mod og en pragmatisk og uideologisk tilgang til regeringsførelse manøvrerede han igennem en tid med massearbejdsløshed, kartoffelkur, fodnotepolitikken og traf svære beslutninger for at genoprette dansk økonomi.

Det er netop, hvad bogen ”Poul Schlüters tid 1982 – 1993” omhandler, som i dag lanceres ved en reception i Folketinget. Bogen er finansieret af PFA, der i forbindelse med sit 100 års jubilæum, har fortsat traditionen med at finansiere politisk historieskrivning i bogserien ”De danske ministerier”.

Det er forfatterne lektor Niels Wium Olesen og professor Thorsten Borring Olesen fra Aarhus Universitet, der giver os det detaljeret indblik i Schlüters regeringsførelse.

Når bogen præsenteres i dag i Folketinget kl. 15.00-17.00, vil der være taler af bl.a. fhv. statsminister Poul Schlüter (K), fhv. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V) og Folketingets formand Pia Kjærsgaard (DF), ligesom der til receptionen deltager 26 forhenværende og nuværende ministre.

”Bindet om Poul Schlüters tid er historien om en brydningstid i dansk politik. Den økonomiske politik var hård for befolkningen, men nødvendig for landet. EU-politikken gik i retning af en europæisk union, men det blev nedtonet. Det er lige præcis derfor, historieskrivning er så vigtig. Ikke fordi vi skal slå nogen oven i hovedet, men fordi vi skal forstå og lære af historien. Den har det jo med at gentage sig,” siger Pia Kjærsgaard, Folketingets formand.

Udbredelsen af arbejdsmarkedspensionerne blev født under Schlüters regeringer

Bogen beskriver det politiske klima, de største politiske aftaler og omhandler udover Poul Schlüter også andre centrale regeringsmedlemmer i perioden 1982-1993. En af de helt store og afgørende aftaler i Poul Schlüters regeringsperiode er trepartsaftalen – bedre kendt som Fælleserklæringen – fra 1987, der lagde grund for udbredelsen af arbejdsmarkedspensionerne, som vi kender dem i dag.

”For PFA har det været vigtigt at bidrage til den danske politiske historieskrivning.  I dag synes vi jo fx, at det er helt naturligt at indbetale til pension, og at man faktisk har en pension udover sin folkepension. Men den store udbredelse af arbejdsmarkedspensionerne og dermed det pensionssystem, vi kender i dag, er kun godt 30 år gammelt og blev etableret af arbejdsmarkedets parter og Schlüters regering. Det skal vi være glade for, for det bidrager til, at vi i dag har et pensionssystem, der gentagne gange er kåret til verdens bedste,” siger Allan Polack, Group CEO i PFA. 

Som en del af materialet til bogen har forfatterne gennemført en række interviews med nulevende ministre fra perioden, bl.a. fhv. justits- og forsvarsminister og fhv. partileder, Hans Engell (K).

”Poul Schlüter er en af de største og mest betydende danske regeringschefer efter krigen. Under yderst besværlige parlamentariske forhold var det især hans fortjeneste, at Danmark gennem ti år gennemførte en opstramning og omlægning af den økonomiske politik, som har trukket sporene for alle efterfølgende regeringer frem til i dag,” siger Hans Engell, fhv. justits- og forsvarsminister i Schlüters regering.

Poul Schlüters personlige egenskaber er ifølge Hans Engell en af grundene til, at han er den længst siddende statsminister efter 2. verdenskrig.

”Schlüters fantastiske optimisme, hans evne til at holde sammen på så mange og forskellige partier i så mange år og med så store resultater, er hans historiske fortjeneste. Ved siden af det var Poul Schlüter – som jeg arbejdede sammen med i 20 år – et fantastisk inspirerende, humørfyldt, overskudsagtigt og alsidigt, men også krævende, menneske på statsministerposten. Det store værk om hans tid formår at vise alle siderne af ham sammen med skildringen af en periode, hvor både Danmark og resten af verden var i opbrud på kanten af Den kolde Krig og styrkelsen af EU-samarbejdet,” slutter Hans Engell.

Studerende får også glæde af den nye forskning

Denne nye forskning, der gengives i bogen, får også liv gennem en distribution til studerende, som får mulighed for at dykke ned i den spændende epoke i historien via Danmarkshistorien.dk, hvor materialet er gengivet i kondenseret form, og hvor der er lavet relevant undervisningsmateriale om perioden.

Fakta om bogserien ”De danske ministerier”

Denne udgivelse er femte bog i serien, som PFA har finansieret. Serien består også af:

  • De danske ministerier 1848-1901 og De danske ministerier 1901-1929 skrevet af Svend Thorsen
  • De danske ministerier 1929-1953 og De danske ministerier 1953-1972 skrevet af Tage Kaarsted
  • Den første del af dette bind - Anker Jørgensens tid 1972-1982 – skrevet af Niels Wium Olesen og Thorsten Borring Olesen. 

For yderligere oplysninger

Public affairs direktør Janne Bram Jensen, 61 20 90 78 eller jje@pfa.dk
Pressechef Kristian Lund Pedersen, 39 17 58 79 eller klp@pfa.dk

Video

Vi var heldige at få lov til at interviewe hovedpersonen selv, da bogen blev lanceret ved receptionen på Christiansborg. Se videoen med Poul Schlüter fra dagen og hør, hvad han synes om at være tilbage i Folketinget efter så mange år.