Unik screening af mobilvaner skal give mindre stress

Vi bruger mange timer dagligt på mobilen, og denne brug kan være med til at øge vores stressniveau. Derfor lancerer PFA nu en ny screening, som er den første af sin slags herhjemme, og som skal hjælpe kunderne til bedre mobilvaner og mindre stress.

Har du din mobil med ved middagsbordet, på toilettet eller i soveværelset? Og tjekker du den, så snart du kan komme til det for opdateringer på sociale medier eller nye arbejdsmails? Så kan der være god grund til at give dine mobilvaner et servicetjek.

Vores mobilbrug kan nemlig gøre os mere stressede, og meget tyder på, at usunde digitale vaner spiller en væsentlig rolle i de seneste års eksplosion i antallet af stressramte danskere. Derfor lancerer PFA nu et nyt tiltag, der er det første af sin slags herhjemme, og som skal bidrage til, at kunderne får bedre mobilvaner og derigennem lavere stressniveau.

Konkret har PFA i samarbejde med lægen Imran Rashid udviklet en digital screening, som nu bliver tilgængelig for virksomhedskunderne, og som kort fortalt skal afdække medarbejdernes digitale vaner med henblik på at give den enkelte og virksomheden et komplet billede af graden af usunde digitale vaner blandt medarbejderne. Efter screeningen er der så hjælp at hente hos PFA for både den enkelte medarbejder og virksomheden til at forbedre de digitale vaner, så risikoen for stress mindskes, og produktiviteten og trivslen styrkes.

Bedre digitale vaner til gavn for alle parter

”Stress er et stort og stigende problem herhjemme. Det har først og fremmest store konsekvenser for den enkelte, men koster også virksomheder, pensionsselskaber og samfundet dyrt i form af nedsat produktivitet, længerevarende sygefravær og i værste fald førtidspension.
Hvis vi for alvor skal have knækket kurven, er vi nødt til at have større fokus på årsagerne, så vi i højere grad kan forebygge. Og her spiller vores mobilvaner en afgørende rolle,” siger Rikke Bay Haaber, chef for Strategisk Sundhed i PFA. 

”Da vores mobilbrug har betydning for vores stressniveau, kan bedre digitale vaner være vejen til mindre stress og højere produktivitet og trivsel – til gavn for alle parter. Det kan vores unikke digitale screening og den efterfølgende indsats netop bidrage til, og derfor er vi glade for nu at kunne give kunderne dette tilbud som led i vores samarbejde med Imran Rashid,” siger Rikke Bay Haaber.

Den digitale screening, der giver en 100 pct. afdækning af de digitale vaner, er unik herhjemme. Og PFA vil selv være den første virksomhed, der gennemfører den. Det sker i den kommende tid.

Fakta om screeningen:

Når der gennemføres en screening af medarbejdernes digitale vaner på en virksomhed, får den enkelte medarbejder et spørgeskema med ca. 40 spørgsmål, der relaterer sig til, hvordan medarbejderens mobilvaner er på f.eks. arbejdet og derhjemme. På baggrund af svarene havner medarbejderen så i rød, gul eller grøn – afhængig af hvor sunde deres digitale vaner er.

Efter screeningen er gennemført, får medarbejderne hjælp til, hvordan mobilvanerne kan forbedres - hvis der er behov for det - og de har også mulighed for at få et længere onlineforløb i den forbindelse. Virksomhederne får en rapport med resultaterne i anonymiseret form. Her kan de se, hvordan det generelt står til med medarbejdernes digitale vaner, og da resultaterne er inddelt i flere zoner som f.eks. arbejdstid og egen tid, kan de også se, i hvilke zoner de digitale vaner er mest usunde. Herefter har virksomhederne mulighed for at få hjælp fra PFA til indsatser, der kan forbedre medarbejdernes digitale vaner – bl.a. workshops.

Fakta om digitale vaner og stress:

En undersøgelse, som Epinion tidligere har foretaget for PFA blandt 2.041 danskere, viser, at vores digitale vaner kan have stor betydning for vores stressniveau. Knap hver 4. (23 pct.) vurderer i undersøgelsen, at deres daglige brug af mobilen på surf, apps, sms og chat er med til at øge deres stressniveau. Det gælder særligt blandt de 25-40-årige, hvor andelen er 43 pct. Og ifølge undersøgelsen bruger mange en stor del af hverdagen på netop surf, apps, sms og chat på mobilen. Hver 6. (17 pct.) vurderer, at de bruger mobilen mindst 3 timer dagligt på den slags, mens det gælder for 36 pct. blandt de 25-40-årige.

 

For yderligere information: Kontakt chef for Strategisk Sundhed i PFA, Rikke Bay Haaber, på 24 28 46 33, og seniorpressekonsulent i PFA, Rune Lindberg, på 40 32 29 01.