Meget vanskelige vilkår for aktier mod årets afslutning

Seniorstrateg i PFA Rasmus Pilegaard

Særligt de seneste par måneder har budt på uro og betydelige fald på aktiemarkederne, hvor der er tale om en af de største korrektioner siden 2016. Global vækstafmatning giver endvidere en række udfordringer for investorerne resten af året. Til gengæld kan forbrugerne glæde sig til at få mere købekraft i 2019

Det vurderer seniorstrateg i PFA Rasmus Pilegaard.

”Historisk har december været måneden, hvor globale aktier har leveret de højeste gennemsnitlige afkast. Med den nuværende prissætning, hvor aktier er prissat omkring det laveste niveau siden starten af 2017, er der plads til et pænt year end rally. Specielt hvis store begivenheder falder positivt ud, som fx Trumps møde med den kinesiske præsident Xi på lørdag og afstemningen om brexit i det britiske parlament 11. december. Under overfladen er vilkårene for aktier dog udfordret af aftagende momentum i den globale økonomi, som har ført til nedjusteringer i prognoserne for global vækst i 2019,” siger Rasmus Pilegaard. 

Han uddyber, at det specielt er i Europa, hvor væksten skuffer, mens aftagende vækst i USA i 2019 har været forventet i længere tid. Hertil kommer, at kineserne har set sig nødsaget til at stimulere økonomien gennem bl.a. skattelettelser for at understøtte væksten. Det er tidligere set, at presset på aktier øges, når den globale økonomi tager en vækstpause, og hvis den pause strækker sig over nogle kvartaler, kan det føre til kursfald på globale aktier på op til 20 pct. Sidst vi så dette var i 2015-16.

”Aktuelt er globale aktier faldet 13 pct. fra toppen i januar, og de kommende måneders nøgletal bliver derfor ret centrale for at vurdere, om det værste er bag os. Vi befinder os således stadig i en usikker periode, hvor jeg ikke er helt overbevist om, at aktierne har ramt bunden endnu. Omvendt er det vigtigt at minde om, at de helt store aktiekursfald, som dem vi så i 2008 og 2001, normalt kun forekommer når USA styrer mod en recession. Amerikanske aktier udgør halvdelen af det globale aktiemarked, og så længe der er fremgang i den amerikanske økonomi, tjener flertallet at selskaberne penge, hvilket holder en hånd under aktierne,” siger Rasmus Pilegaard.

Udsigt til lavere vækst og indtjeningsforventninger

Han understreger, at der ikke er tegn på recession i USA eller eurozonen som helhed, men at der er risiko for lavere vækst i et godt stykke tid fremover.   

”USA kan ikke undslå sig fra udviklingen i resten af verden. Afmatningen i global vækst påvirker indtjeningen i flere amerikanske virksomheder. Hertil kommer, at amerikanske renter er steget, og dollaren er blevet styrket. Det har alt sammen en vækstdæmpende effekt i USA,” siger Rasmus Pilegaard og fortsætter:  

”Analytikerne har de seneste måneder haft travlt med at nedjustere deres forventninger til virksomhedernes indtjening set i lyset af de svagere vækstudsigter. Indtil disse finder et mere stabilt leje, vil det være svært for aktier at starte en stigende trend.”

2019 bliver godt for forbrugerne 

Hvor der altså for investorerne er grund til forsigtighed, så kan forbrugerne glæde sig til et 2019, hvor der i starten af året ser ud til at være flere penge til privatforbrug. Lønningerne er nemlig stigende, olieprisen er faldene, arbejdsløsheden er på meget lave niveauer og forbrugerne er ikke så hårdt gældsat. Samtidig har de amerikanske forbrugere fået skattelettelser, som Rasmus Pilegaard for alvor forventer at se virkningerne af i 2019.

”Olieprisen er faldet 32 pct. siden toppen i oktober. Det har umiddelbart en negativ indvirkning på kreditobligationer og aktier i energisektoren her og nu, men på længere sigt giver det lavere priser til forbrugerne - ligesom en global skattelettelse. Samtidig vil udsigten til lavere inflation give centralbankerne mulighed for at føre en lempelig pengepolitik i længere tid, hvilket kan forlænge opsvinget, som for USA’s vedkommende bevæger sig ind i sit 10. år og er det længste siden 2. verdenskrig. Så længe den globale og den amerikanske økonomi vokser, vil virksomhederne kunne tjene penge og understøtte nye aktietoppe,” siger seniorstrategen.