Rekord høje indbetalinger og tilgang af nye kunder

PFA kom ud af 2018 med et driftsresultat på 1.122 mio. kr., og af det går 974 mio. kr. videre til kunderne gennem KundeKapital. Regnskabet viser også, at PFA med 37,4 mia. kr. har det højeste niveau af indbetalinger nogensinde.

Oveni resultatet med de rekordhøje indbetalinger kunne PFA i 2018 byde velkommen til 526 nye virksomheds- og organisationskunder og mere end 50.000 kunder. Det er en meget tilfredsstillende tilgang af kunder, der er skabt gennem et rekordhøjt nysalg. Dette betyder, at PFA i 2018 havde en stigning i indbetalinger på 9,7 pct. i et modent marked. Indbetalingerne lander samlet på 37,4 mia. kr.

Group CEO i PFA koncernen, Allan Polack, siger:
”PFA står stærkt i markedet for pensionsordninger til virksomheder og organisationer, og med det rekordhøje niveau i 2018 i tilgangen af nye kunder og i stigningen i vores indbetalinger, udbygger vi positionen som førende på markedet. På samme tid, som vi har fået mange nye kunder, har vi også fastholdt stort set alle kunder. Det er jeg er meget tilfreds med.”

Han uddyber: ”Antallet af nye kunder og indbetalinger betyder, at vi kan drive omkostningerne endnu længere ned, selvom vi allerede har de laveste omkostninger blandt de kommercielle pensionsselskaber. Når det gælder vores investeringer får kunderne også gavn af vores skalafordele, der er altafgørende for at holde både omkostninger i bund og afkast på et solidt niveau.”

PFA reducerer i 2018 sine omkostninger per forsikret til 696 kr. Det er en markant reduktion fra 2017, hvor de var på 733 kr.

Uroligt investeringsår med fokus på unoterede investeringer og risikostyring

I 2018 var der uro på de finansielle markeder, hvilket medførte, at kunder i markedsrente fik et afkast på mellem -5,7 pct. og 0,3 pct., inkl. KundeKapital, afhængig af investeringsprofil. Afkastet i gennemsnitsrente var på 1,4 pct.

”Negative afkast er aldrig behagelige, men uroen på finansmarkederne kom ikke uventet, og vi har formået at reducere tabene gennem et stramt fokus på at styre vores risiko. Der vil uundgåeligt være udfordrende år, og vi vil opleve udsving i afkastet fra år til år. Derfor er det vigtigt at huske, at pension er langsigtet opsparing. Kunderne i PFA har over de sidste fem år fået et afkast på op til 41,9 pct. med den anbefalede investeringsprofil, selv hvis man regner de negative afkast fra 2018 med,” siger Allan Polack.

I perioder med uro på finansmarkederne er det vigtigt med afkastkilder, som er mindre konjunkturfølsomme end aktier og obligationer. Derfor har PFA i de senere år markant øget sine unoterede investeringer i ejendomme, infrastruktur, grøn energi og logistik. Dette blev yderligere styrket i 2018, og PFA har nu omkring 90 mia. kr. placeret i unoterede investeringer. I foråret investerede PFA i TDC, og i løbet af året i unoterede lån til blandt andet Scandlines og verdens største havvindmøllepark Hornsea 1. Og så har PFA investeret i en stor portefølje af ejendomme i Tyskland.

”At PFA nu har omkring 90 mia. kr. placeret i unoterede investeringer gør, at vi har skabt en alsidig og robust portefølje. Vi vil blive ved med at udbygge porteføljen, da vi forventer, at afkastene i årene der kommer, vil blive udfordret af fortsat lave renter og en mere moderat udvikling på aktiemarkederne,” siger Allan Polack.

Afkastet på alternative investeringer var i 2018 7,8 pct., og for ejendomme var det 7,0 pct., hvilket er meget tilfredsstillende, og har haft en positiv effekt på afkastet i 2018.

Negativ udvikling på syge- og ulykkesområdet

PFA har i 2018 oplevet en negativ udvikling i syge- og ulykkesområdet. Resultatet er her på -830 mio. kr., mod -423 mio. kr. i 2017. Dette er ikke tilfredsstillende, og skyldes en stigning i anmeldelser af skader, et lavere niveau af reaktiveringer end forventet samt prispres som følge af konkurrence. Dertil kommer, at investeringsafkastet på syge-og ulykkesforsikring i 2018 er 226 mio. kr. lavere end i 2017. 

PFA har i flere år arbejdet målrettet med at forebygge stress og andre psykiske lidelser. De virksomheder, som har lavet målrettede indsatser for stresshåndtering og forebyggelse, har set en reduktion i stressrelaterede sygemeldinger og behandlingsbehov med op til 20 pct., men det til trods, så har vi oplevet en stigning i antallet af anmeldelser på 66 pct. siden 2014.

PFA har i 2018 lanceret PFA EarlyCare, der skal sikre tidlig indgriben, når en medarbejder bliver syg. I 2018 har der været 1.750 henvendelser til PFA EarlyCare, og heraf har 620 kunder været igennem et behandlingsforløb. 72 pct. af henvendelserne er psykisk relaterede, og der er en overvægt af kunder med stresssymptomer. 70 pct. af de kunder, som er påbegyndt et PFA EarlyCare-forløb i 2018, er ved årets afslutning ikke længere sygemeldte.

Dertil har vi stor fokus på at reaktivere kunder under udbetaling af tab af erhvervsevne, så de kan vende tilbage på arbejde igen. Det tager dog lang tid, før forebyggelse, en tidlig indsats og reaktivering forbedrer resultatet på syge- og ulykkesområdet.

”Vi må konstatere, at der er lang vej til et tilfredsstillende resultat på syge- og ulykkesområdet. Selvom vi arbejder målrettet på at forebygge og reaktivere de, der allerede er i et sygdomsforløb, så mener vi, at udviklingen også er et udtryk for en udvikling i samfundet med en generel stigning i psykisk relaterede sygdomme. Selvom vi ser dette, så tager vi ansvar for, at PFA i egen kraft skal forbedre resultatet,” siger Allan Polack.

PFA har en governance-struktur, der sikrer lønsomhed på den enkelte kunde. Derfor indgår PFA ikke aftaler med kunder, uden at kunden lønsomhedsmæssigt hviler i sig selv.

I 2018 har PFA samlet set udbetalt 2,9 mia. kr. til over 70.000 pårørende eller kunder, som er blevet ramt af en kritisk sygdom, har fået nedsat erhvervsevne eller har haft brug for behandling eller operation.

Nøgletal

 • Det samlede forsikringsresultat før skat er på 1.122 mio. kr. (1.166 mio. kr.)*
 • PFA KundeKapitals andel af resultatet er på 974 mio. kr. (1.003 mio. kr.)* 
 • Periodens resultat er på 114 mio. kr. efter skat (247 mio. kr.) *
 • De samlede indbetalinger er på 37,4 mia. kr. (34,1 mia. kr.) *
 • Løbende indbetalinger er på 22,0 mia. kr. (21,0 mia. kr.)*
 • Resultatet på syge- og ulykkesforsikring er på -830 mio. kr. (-423 mio. kr.)*
 • Omkostninger pr. forsikret er på 696 kr. (733 kr.)*
 • Det samlede investeringsafkast er på -5,3 mia. kr. (26,3 mia. kr.) *
 • Afkast i markedsrente før skat på mellem -5,7 og 0,3 pct. inkl. KundeKapital (5,2 og 13,5 pct.) * 
 • Afkast i gennemsnitsrenteprodukter er på 1,4 pct. (1,5 pct.) * 
 • De samlede aktiver udgør 575,8 mia. kr. (596,3 mia. kr.) *

* Sammenholdt med samme periode i 2017.
 

For yderligere oplysninger

Pressechef, Kristian Lund Pedersen, klp@pfa.dk, 39 17 58 79