Få en ekstra gevinst ved at arbejde videre efter pensionsalderen

Fremover er der en ekstra gevinst at hente, hvis du vil arbejde videre efter pensionsalderen. For med finansloven bliver der pr. 1. juli 2019 indført en ny skattefri seniorpræmie på 30.000 kr. Så er du født efter 1. januar 1954, så kan det i den grad betale sig at tage et ekstra år på jobbet.

Nye beregninger fra PFA viser, at man ved at arbejde videre selv på nedsat tid kan få 1.700 kr. mere udbetalt om måneden med den nye seniorpræmie. Hvis man tidligere arbejdede videre med en løn på godt 400.000 kr. og samtidig fik folkepension, så ville man ifølge PFA’s beregninger få udbetalt knap 23.000 kr. om måneden efter skat.

Med de nye regler og modregningsgrænser kan man i år ved at gå ned på 30 timer om ugen opnå en udbetaling på 24.700 kr. efter skat. Altså en merindtægt om måneden på 1.700 kr. Seniorpræmien gælder dog kun det første år efter folkepensionsalderen. Man kan i øvrigt selv vælge om nedsat tid skal være 30 timer om ugen eller f.eks. at arbejde fuld tid i ca. 10 måneder.

”Med den nye seniorpræmie er der en ekstra økonomisk gulerod, hvis man ønsker at arbejde videre efter folkepensionsalderen. Man kan få flere penge mellem hænderne – og også selvom man går ned i tid. Samtidig kan man frit få sin folkepension udbetalt eller opsætte den,” siger Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA.

”Når man venter med at tage hul på sin egen opsparing, så giver det dobbelt gevinst i form af længere tids opsparing med mere afkast, og at pensionen fordeles over færre år. For hvert år, man venter med at få sin pensionsopsparing udbetalt, får man godt 4 pct. mere ud af den,” siger Carsten Holdum.

Læs mere her: https://pfa.dk/privat/seniorlivet/pfa-senkarriere/

For yderligere information: Kontakt forbrugerøkonom i PFA, Carsten Holdum, på 24 28 44 52.

Om den nye skattefrie seniorpræmie:

- Lovforslaget, der er en del af finansloven, gør det muligt for personer, der er født 1. januar 1954 eller senere, at optjene retten til at få udbetalt en skattefri seniorpræmie på 30.000 kr. (2019-tal).

- For at opnå retten skal personen, efter folkepensionsalderen er opnået, arbejde mindst 1.560 timer. Det svarer til 30 timer om ugen i 12 måneder.

- Udbetalingen af den skattefri seniorpræmie medfører ikke modregning i andre ydelser.

- Man kan godt modtage seniorpræmie, selv om man også modtager folkepension samtidig med arbejdet.