Rekordmange danskere skifter job

Antallet af jobskift på det danske arbejdsmarked er nu rekordhøjt, viser nye tal. PFA peger på, at jobskiftekulturen øger vigtigheden af efteruddannelse og samtidig kan have betydning for den enkeltes privatøkonomi.

Er du netop startet i nyt job? Så er du langt fra den eneste. Der er nemlig så meget gang i den på arbejdsmarkedet i øjeblikket, at antallet af danskere, der skifter job, nu er rekordhøjt. Det viser nye tal fra Jobindsats, som PFA har trukket. 

Således lå den såkaldte jobomsætning (et mål for antallet af jobskift) på 835.296 i 2018. Det er det højeste niveau i de år, der findes tal for (2009-2018).

”Denne nye jobskiftekultur bryder med tidligere tiders loyalitetsfølelse. For blot 50 år siden var mange på både det offentlige og private arbejdsmarked livstidsansatte - medmindre man tog af kassen - og arbejdspladsen var en familie. I dag er medarbejderes runde jubilæer mere undtagelsen end reglen, og den udvikling vil fortsætte fremover,” siger Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA.

En fremskrivning fra PFA viser, at en stadig større andel af arbejdsstyrken kommer til at skifte job i de kommende år – fra en fjerdedel i 2009 til anslået hver 3. i 2020. Og jobskiftekulturen har ifølge Carsten Holdum betydning for en række forhold, som man som medarbejder nok ikke i første omgang har fokus på, men som man bør være opmærksom på.

”For det første bliver efteruddannelse vigtigere. For arbejdsmarkedet vil i de kommende år ikke bare være præget af hyppigere jobskift, men også flere karriere- og brancheskift. Og med udsigt til et stadig mere omskifteligt arbejdsmarked bliver det fremover afgørende, at man holder sine kompetencer relevante. Derfor er det vigtigt, at man har et løbende fokus på efteruddannelse og livslang læring. Også selvom man lige er startet i nyt job,” siger Carsten Holdum.

Han tilføjer, at man også skal være opmærksom på, at hyppige jobskift kan have betydning for privatøkonomien.

”Et jobskift kan f.eks. indebære, at man får pensionsordning i et andet selskab end det hidtidige, og at man på den måde har pensioner i flere selskaber. Og pensioner i flere selskaber betyder, at man betaler omkostninger flere steder. Her kan der være meget at spare ved at samle dem i ét selskab,” siger han.

Beregninger fra PFA viser således, at hvis man som 30-årig samler to pensioner i ét selskab og derved f.eks. sparer 800 kr. i årlige omkostninger, så vil denne årlige besparelse betyde, at opsparingen vokser med ca. 42.000 kr. på pensionstidspunktet (ca. 26.000 efter skat, hvis man betaler bundskat). For en 40-årig, der samler to tilsvarende pensioner, vil gevinsten være ca. 29.000 kr. på pensionstidspunktet (ca. 18.000 kr. efter skat), mens gevinsten for en 50-årig vil være ca. 16.500 kr. (ca. 10.000 kr. efter skat).

For yderligere information: Kontakt forbrugerøkonom i PFA, Carsten Holdum, på 24 28 44 52.

Det skal du være opmærksom på ved jobskift: 

- Med hyppigere job-, karriere- og brancheskift bliver efteruddannelse og livslang læring vigtigere. Når medarbejdere skifter job oftere, så vil arbejdsgivere ud fra en økonomisk betragtning have mindre fokus på videreuddannelse. Derfor kan det være en god ide, at man selv tager mere ansvar ved f.eks. at sikre, at videreuddannelse er en del af lønpakken.

- Et jobskift kan indebære, at man får flere pensionsordninger og derfor betaler omkostninger i forskellige selskaber. Brug derfor jobskiftet som en positiv anledning til at give privatøkonomien et servicetjek.

- Et jobskift kan have betydning for, hvornår man kan få udbetalinger fra pensionsordningen. Her kan man bevare ældre og gunstigere regler for udbetaling, hvis man straks flytter sin gamle ordning med sig til det nye pensionsselskab.

- I forbindelse med et jobskift kan man med fordel tjekke, om forsikringerne i pensionsordningen fortsat passer til ens egne og familiens aktuelle behov, hvis man f.eks. skulle blive alvorligt syg eller uarbejdsdygtig.