PFA investerer over 1,3 mia. kr. i grønne obligationer

Henrik Nøhr Poulsen er investeringsdirektør i PFA

PFA har købt grønne hollandske statsobligationer for 180 millioner euro, hvilket svarer til mere end 1,3 milliarder kroner.

Det er grønne obligationer, der sikrer, at finansieringen går direkte til grønne projekter, som skal hjælpe den hollandske stat med at nå sine klimamål og bidrage til den grønne omstilling.

”Bæredygtighed og ansvarlighed er blevet en integreret del af den måde, vi investerer på. Og i forhold til den transformation, der er i gang lige nu for at begrænse temperaturstigningerne, er det vigtigt, at vi som langsigtet investor bidrager positivt til den grønne omstilling og er med til at bakke op om Parisaftalen og FN’s verdensmål. Det gør vi med denne investering i grønne obligationer, hvor der er en god balance mellem risiko og afkast. Grønne investeringer bliver mere og mere efterspurgte og forventes derfor at have et godt potentiale for at generere ekstra værdi både på klimakontoen og til pensionsopsparingerne,” siger Henrik Nøhr Poulsen, der er investeringsdirektør i PFA.

Bidrager til FN’s verdensmål

Obligationerne bidrager til finansiering og understøtter derved projekter, der støtter op om 5 af FN’s 15 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Det gælder helt konkret målene inden for vedvarende energi (verdensmål 7), energieffektivitet (verdensmål 7 + 11), ”clean transport” (verdensmål 9 + 11) og klimatilpasning og vand (verdensmål 6 + 13).

Obligationerne er desuden certificeret af Climate Bond Initiative, der sikrer, at projekterne har en positiv indvirkning på klimaet.

Markedet for grønne obligationer er stadig begrænset i forhold til det globale obligationsmarked, men det vokser år for år. PFA’s samlede investeringer i grøn vedvarende energi var på 8,6 mia. kr. i 2018.