De færreste kan låne ret meget i boligen som pensionister

Forbrugerøkonom i PFA Carsten Holdum.

Friværdi i boligen udgør i dag en væsentlig del af danskernes formue. Men kun de færreste har mulighed for at belåne den ret meget som pensionister. En ny PFA-analyse viser, at på landsplan er det kun i 12 kommuner, at borgerne i gennemsnit har belåningsmuligheder på 200.000 kr. eller mere inden for den såkaldte 60 pct.-grænse.

Forventningerne skal ikke være for høje, hvis man som boligejer planlægger at bruge boligformuen til at optage lån som pensionist. For selvom friværdi i dag er et væsentligt element i danskernes formue, kan langt fra alle låne særligt meget i boligen, når de når pensionstiden. Det viser en ny analyse fra PFA.

Hvis boligen skal belånes i pensionstiden, så har realkredit i dag en temmelig fast regel om at belåne højst 60 pct. af boligens værdi. Hvis en bolig f.eks. har en værdi på 2 mio. kr., og der allerede er et lån på 1 mio. kr., så kan man forvente at kunne tillægsbelåne 200.000 kr. Heraf vil halvdelen som udgangspunkt kunne gå til forbrug og den anden halvdel til rentebetalinger.

PFA har analyseret, hvor i Danmark danskere gennemsnitligt har belåningsmuligheder op til 60 pct.-grænsen og i størrelsesordenen 200.00 kr. eller mere. Og analysen viser, at det alene er tilfældet i 12 kommuner, der alle befinder sig i Region Hovedstaden.

”Analysen viser, at overraskende mange vil have begrænsede muligheder for at belåne friværdi i boligen.Nu er alle borgere jo ikke gennemsnitlige, så i alle kommuner vil nogen kunne låne og andre ikke. Men det er en ret tydelig indikation på, at boligformuer er koncentreret til bestemte steder i landet. Ganske enkelt fordi, boliger stiger i værdi dér, hvor der er succesfulde virksomheder,” siger Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA.

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at danskerne i gennemsnit ejer 1 mio. kr. efter skat, og at boligformuen tegner sig for 28 pct. Pensionsformuen står for 46 pct., mens opsparing i frie midler som f.eks. indlån i banker og værdipapirer udgør 22 pct.

”Opsparing via en pensionsordning og i frie midler er nemme at bruge i pensionstilværelsen. Omvendt vanskeligt forholder det sig med friværdi i boligen. Den kan kun bruges, hvis man enten flytter til leje og sælger boligen, eller hvis man optager lån i boligen,” siger Carsten Holdum.

”Hvis man i pensionstiden har begrænset mulighed for at belåne friværdien, kan man alternativt vælge blot at nyde godt af en relativ lav boligudgift. Hvis der fortsat er gæld i boligen, så vil mange med fordel kunne omlægge realkreditlånet til et afdragsfrit lån med længst mulig løbetid. Hvis lånet tillige er fastforrentet, så vil boligudgiften stor set ligge fast i hele pensionstiden,” siger Carsten Holdum.

Gode råd fra PFA om opsparing i bolig

  1. Det er en god ide at spare op på flere måder - både pension, frie midler og bolig.
  2. Hav generelt lån med afdrag, så får du stille og roligt en pæn boligopsparing, ligesom det giver mulighed for at ændre til afdragsfrihed i en presset situation, f.eks. ved arbejdsløshed eller sygdom.
  3. Læg en plan for, hvordan boligformuen skal indgå i din pensionsplan. Det gør en stor forskel om (i) huset skal sælges, om (ii) du vil tillægsbelåne, eller om (iii) du blot vil nyde godt en af billig husleje.
  4. Hvis boligen ikke direkte skal belånes i pensionstiden, så overvej mulighederne for at skifte til et afdragsfrit lån, når pensionstiden nærmer sig.
  5. Vær opmærksom på, at du ikke kan forvente at kunne belåne mere end 60 pct. ved pensionstiden, og det vil kræve en sædvanlig kreditvurdering.