PFA investerer en halv mia. kr. i fremtidens laboratorier i USA

PFA's ejendomsdirektør Michael Bruhn

Pensionsselskabet PFA foretager sin første investering i såkaldte science labs i New Jersey, USA. Det er en blanding af kontorer og laboratorier, som er geografisk godt placeret, og investeringen foretages sammen med en stor, anerkendt manager.

PFA har som strategisk mål at øge ejendomsinvesteringerne i USA, og i den forbindelse foretager pensionsselskabet nu en stor investering på knap 500 mio. kr. i kontorer og laboratorier inden for biovidenskab – life science.

Både i USA og i resten af den vestlige verden kommer der flere ældre, som mange steder lever længere, men med alderen følger et øget medicinforbrug. Samtidig er der generelt en stor vækst i forskning og udvikling inden for produkter til behandling af sygdomme.

PFA’s ejendomsdirektør Michael Bruhn glæder sig til, at PFA og dermed pensionskunderne nu køber sig ind i denne udvikling med 72.790 nye kvadratmeter ejendom i et internationalt forskningsmiljø.

”Life science er et interessant og voksende marked, som er understøttet af globale megatrends som fx aldrende befolkninger i den vestlige verden og øgede investeringer i forskning. Samtidig støtter det op om vores investeringsstrategi med fokus på health care. New Jersey Center of Excellence skaber rammer for fremtidens forskning, der skal bidrage til, at der kan blive udviklet medicin, så flere kan leve længere og kan komme i behandling for sygdomme. Samtidig er det en solid og langtidsholdbar investering, der skal bidrage positivt til vores kunders afkast,” siger Michael Bruhn, ejendomsdirektør i PFA.

Mulighed for laboratoriefællesskaber

Størstedelen af ejendommen er allerede udlejet, og for den resterende del er der mulighed for at indrette laboratoriefællesskaber til flere virksomheder, som derved også kan få lejlighed til at trække på de eksisterende fællesfaciliteter i området. Netop delte faciliteter inden for fx kontorer og som her laboratorier har en stigende popularitet. Bygningerne, som PFA nu erhverver, er tidssvarende og lever op til de behov, en moderne medicinalvirksomhed har.

PFA foretager investeringen som en direkte investering sammen med den globale ejendomsinvestor Thor Equities, som PFA tidligere har haft samarbejder med om større internationale investeringer, fx på Gran Via i Madrid. PFA bliver hovedejer med 95 pct. af investeringen, mens Thor Equities ejer de resterende fem pct. 

”Investeringen er markant for os, fordi vi her har en større ejerandel end ved vores øvrige investeringer på det amerikanske marked. Derfor har vi også allieret os med en meget erfaren manager, som vi kender, og som har en god track record – også inden for life science, hvor Thor tidligere har faciliteret samarbejde med WeWork om udvikling af fælles kontorfællesskaber, og det ser vi også spændende muligheder i her,” siger Michael Bruhn.

New Jersey er et af de fremmeste områder inden for udvikling af biomedicin i USA, og det er det fjerde største life science cluster i landet. Udover tætheden på New York City er området karakteriseret ved en af USA’s mest veluddannede arbejdsstyrker med fx mere end 225.000 forskere og ingeniører i staten New Jersey.
 

Fakta:

  • Bygningerne er opført mellem 1970 og 2011, er i god stand og indeholder moderne faciliteter. Blandt de nuværende lejere er tre store børsnoterede virksomheder.
  • Målt på areal består ejendommen af 65 pct. laboratorier, 25 pct. kontor og 10 pct. logistik.
  • Der er mulighed for, at de endnu ikke udlejede 9.300 m2 kan omdannes til laboratoriefællesskaber med fælles faciliteter som fælles kantine, fitnesscenter og konferencecenter. 
  • På nabogrunden vil der i fremtiden blive udviklet boliger, hotel og detailhandel for at skabe et ”live-work-play” miljø. Det vurderes at have en positiv påvirkning på PFA’s investering.
  • Som altid, når PFA investerer, er der stor fokus på ansvarlighed - herunder ansvarlig skattepraksis. Der er indarbejdet generelle CSR-politikker i aftalegrundlaget, ligesom disse har spillet en væsentlig rolle i arbejdet forud for indgåelse af købsaftalen. Der er etableret en skatteansvarlig struktur, som er udviklet i samarbejde med PFA’s CSR-afdeling og PFA’s investeringsafdeling.

For mere information kontakt: Ejendomsdirektør i PFA Michael Bruhn tlf. 24 28 46 30.