PFA skaber historisk højt afkast på 39,8 mia. kr. i første halvår 2019

PFA har skabt et afkast på 39,8 mia. kr. i første halvår 2019. Det er det højeste afkast på et halvår i PFA’s historie. Dertil fortsatte væksten med en stigning i indbetalinger på 9 pct. til 19,7 mia. kr. fra 18,1 mia. kr. i samme periode sidste år.

Reduktionen af omkostningerne fortsatte også i første halvår. Omkostninger per forsikret blev reduceret til 328 kr. mod 383 kr. i samme periode sidste år. Det er en reduktion på 14 pct. Den positive udvikling skyldes fortsat effektivisering af driften og forøget aktivering af projektudviklingsomkostninger.

 Group CEO i PFA Allan Polack siger:

”Det er tilfredsstillende med et investeringsafkastet på 39,8 mia. kr. og reducerede omkostninger, da vores primære opgave er at få kundernes pensionsdepoter til at vokse gennem stærke afkast og lave omkostninger, så de har mest muligt at leve af, når de går på pension.” 

Driftsresultat udfordret af syge- og ulykkesområdet

Driftsresultatet for perioden er på -556 mio. kr. mod 170 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatet skyldes primært et markant forværret resultat relateret til syge- og ulykkesforsikring, der er -1.082 mio. kr. mod -331 mio. kr. i samme periode sidste år. Det forværrede resultat på syge- og ulykkesområdet skyldes en fortsat stigning i anmeldelser af skader, et lavere end forventet antal reaktiveringer og prispres som følge af konkurrence.

Dertil kan en væsentlig del af det forværrede syge- og ulykkesresultat henføres til et investeringsafkast på området på -452 mio. kr., hvoraf størstedelen skyldes overgang til nyt reduceret VA-tillæg til rentekurven. Reduktionen af VA-tillægget skyldes, at EIOPA pr. 31. marts 2019 har ændret metoden for, hvordan pensionsselskaber skal opgøre hensættelser.

”Det er ikke tilfredsstillende, at vi har en markant forværret udvikling på syge- og ulykkesområdet. Det påvirker vores samlede resultat betydeligt. Vi må igen konstatere, at der er lang vej til en varig forbedring af situationen. At få vendt udviklingen på syge- og ulykkesforsikring er en høj prioritet for PFA, og vi bruger væsentlige ressourcer på at gøre det både på kort og langt sigt,” siger Allan Polack og fortsætter:

”Vi arbejder sammen med virksomhedskunder om forebyggelse af skader, og vi udvikler produkter og tiltag, der skal sikre en tidlig indgriben, når de første tegn på sygdom melder sig. Den indsats har vi intensiveret i år, men det tager dog tid, før det slår igennem i tallene,” uddyber Allan Polack.

Det negative driftsresultat på 556 mio. kr. dækkes af kapitalgrundlaget.

Fortsat høj solvensdækning

PFA har fortsat en høj solvensdækning, som sikrer, at PFA kan leve op til kundernes ydelsesgarantier og honorere øvrige forpligtelser. Pr. 30. juni 2019 er kapitalgrundlaget i PFA Pension 40,8 mia. kr., hvilket svarer til en solvensdækning på 229 pct.  Solvenskapitalkravet i PFA Pension udgør 17,8 mia. kr.

Nøgletal for 1. halvår 2019

Det samlede forsikringsresultat før skat er på -556 mio. kr. (170 mio. kr.)*  

PFA Kundekapitals andel af resultatet er på 349 mio. kr. (-153 mio. kr.)*     

Periodens resultat er på -31 mio. kr. efter skat (-23 mio. kr.)*                   

De samlede indbetalinger er på 19,7 mia. kr. (18,1 mia. kr.)*                    

Løbende indbetalinger er på 11,6 mia. kr. (11,0 mia. kr.)*                         

Resultat på syge- og ulykkesforsikring er på -1.082 mio. kr. (-331 mio. kr.)*

Omkostninger pr. forsikret er på kr. 328 (kr. 383 kr.)*                                               

Det samlede investeringsafkast er på 39,8 mia. kr. (0,8 mia. kr.)*                                

Afkast i markedsrente før skat på ml. 4,5 og 11,5 pct. inkl. KundeKapital (0,0 og -0,5 pct.)*

Afkast i gennemsnitsrenteprodukter er på 0,0 pct. (0,9 pct.)*   

De samlede aktiver udgør 695,1 mia. kr. (717,6 mia. kr.)*

* sammenholdt med samme periode i 2018

Oplysning

I løbet af første halvår 2019 i forbindelse med skift af datakilde til beregning af hensættelser i syge- og ulykkesforsikring samt hensættelser til markedsrente, er der konstateret fejl i data. Dette har givet anledning til ændring af regnskabstallene fra 2018. En oversigt over de gennemførte ændringer kan findes i halvårsrapporten.

For yderligere oplysninger kontakt
Pressechef Kristian Lund Pedersen, klp@pfa.dk, +45 39 17 58 79.