Nye regler øger gevinsten ved at arbejde videre efter pensionsalderen

Det er nu blevet mere økonomisk attraktivt at udskyde pensionen. Nye regler, der netop er vedtaget i Folketinget med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019, øger nemlig gevinsten ved at arbejde videre efter pensionsalderen.

Reglerne indebærer bl.a., at den skattefrie seniorpræmie, som man automatisk bliver berettiget til ved at arbejde et år efter folkepensionsalderen, øges fra 30.000 kr. til 42.000 kr. Herudover indføres der en ny skattefri seniorpræmie på 25.000 kr. det andet år, man arbejder efter folkepensionsalderen.

Nye beregninger fra PFA viser, at seniorpræmierne ikke bare øger indkomsten, hvis man arbejder videre efter pensionsalderen, men også kan bruges til at gå ned i tid. Hvis man f.eks. har en indkomst på 600.000 kr. om året, og man arbejder videre et år efter pensionsalderen uden at tage hul på sin folkepension, så kan man gå på nedsat tid til ca. 33 timer om ugen og bevare nøjagtig samme indtægt efter skat. Der er også mulighed for at fortsætte på normal tid i blot 10 måneder efter folkepensionsalderen. Det udløser også en seniorpræmie på de 42.000 kr.

”I PFA ser vi, at flere interesserer sig for at arbejde længere, og at det gennemsnitlige tilbagetrækningstidspunkt stiger. Og når der skal træffes et valg om at arbejde længere, så har det været meget attraktivt at få denne seniorpræmie med. Med de nye regler bliver det nu endnu mere attraktivt at arbejde videre efter folkepensionsalderen, fordi man kan få flere penge mellem hænderne – eller arbejde videre på nedsat tid med uændret indkomst. Samtidig kan man frit få sin folkepension udbetalt eller opsætte den,” siger Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA, og fortsætter:

”Dog er der også stor forskel på kundernes ønsker om tilbagetrækning. Nogen ønsker under alle omstændigheder at arbejde, til ”de skal bæres ud”, andre ønsker at stoppe, så snart de har råd til det. Men en stor midtergruppe har så at sige lyst til begge dele. Både at bevare de faglige udfordringer og det sociale fællesskab på arbejdspladsen, men også at få tid til andre ting i livet og familien. Så på den måde bliver seniorpræmien statens gulerodsmetode, som får os til i gennemsnit at arbejde længere.”

For yderlige information kontakt Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA, på tlf.: 2428 4452

Om de nye pensionsregler:

De nye pensionsregler stammer fra Finanslovsforliget for 2019 og er netop blevet vedtaget i Folketinget med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019. Det vil sige, at alle, som opnår eller har opnået folkepensionsalder i år og fremover, bliver omfattet.

Reglerne indebærer:

- en forhøjelse af den skattefrie seniorpræmie fra 30.000 kr. til 42.000 kr., som man automatisk bliver berettiget til ved at arbejde 1.560 timer i året efter folkepensionsalderen (svarende til 30 timer om ugen i gennemsnit eller mere).

- indførelse af en ekstra skattefri seniorpræmie på 25.000 kr. det andet år, man arbejder videre efter pensionsalderen. Med samme betingelser om 1.560 arbejdstimer i andet år efter folkepension.

- at det er blevet muligt at have en højere arbejdsindkomst på 122.004 kr. om året (før 100.008 kr. om året), før arbejdsindkomst indgår i modregningsgrundlaget for pensionstillægget.

- at der er lidt mindre modregning på baggrund af ægtefællens indkomst, når man er på pension og gift med en, som ikke er på pension.