PFA foretager milliardinvestering i stor paneuropæisk logistikportefølje

PFA har netop indgået en aftale med den sydkoreanske pensionskasse The Public Official Benefit Association, POBA, og en paneuropæisk manager om køb af en milliardstor portefølje af logikstikejendomme.

Investeringerne sker i en portefølje af moderne logistikejendomme i Europa, og foruden sydkoreanske POBA indgår også den paneuropæiske ejendomsinvestor PATRIZIA som manager og med en andel af investeringen. 

PFA’s ejendomsdirektør Michael Bruhn fremhæver, at det er et stort skridt i udmøntningen af PFA’s ejendomsstrategi med fokus på flere investeringer i egnede projekter i Europa og generelt at øge andelen af udenlandske ejendomsinvesteringer i de kommende år.

”Med denne investering med to anerkendte partnere har vi sikret os, at pensionsopsparerne får glæde af den stabilitet, man finder i ejendomsinvesteringer over tid, og samtidig drager nytte af den vækst, der er på området for logistik og onlinehandel. Internationale partnerskaber er meget interessante, fordi vi med vores fælles viden og kompetencer får det bedste grundlag for at foretage sådan en kæmpe investering på et internationalt marked,” siger Michael Bruhn, ejendomsdirektør i PFA. 

Han understreger, at han ser frem til samarbejdet med POBA og PATRIZIA om investeringerne i porteføljen. PFA’s investering er på lige over 2,6 mia. kr., hvilket svarer til lidt over halvdelen af den samlede egenkapitalinvestering i porteføljen.

”Det er en markant investering for PFA i en række velbeliggende logistikejendomme på europæiske nøglemarkeder, der fungerer som et stærkt supplement til vores nuværende portefølje af bolig og erhverv i Danmark, resten af Europa samt Asien og USA,” siger Michael Bruhn. 

Fokus på lager og logistik

Porteføljen består af samlet 42 logistikejendomme i nogle af Europas mest centrale knudepunkter, og investeringerne er fordelt i følgende lande: Frankrig (17), Holland (3), Italien (11) og Spanien (11). 

Logistikejendomme er blevet meget eftertragtede, særligt på grund af den øgede handel på internettet. I Europa har der således siden 2010 været en stigning i internethandlen på 300 pct. [1], og i samme periode er udlejningen af lager og logistikbygninger steget med 150 pct.

Investeringen støtter op om PFA’s fokus på udvalgte internationale megatrends, hvor et af dem er internethandel, der understøttes af logistik og infrastruktur. Handlen er blandt PFA’s største internationale ejendomsinvesteringer og den største enkeltinvestering i logistik nogensinde for selskabet. 

Hos den sydkoreanske partner The Public Official Benefit Association er der tilfredshed med investeringen. CEO i selskabet Kyong Ho Han siger i forbindelse med indgåelse af aftalen:

”Denne aftale, der er indgået med PFA, et fremtrædende europæisk selskab, udgør ikke alene hjørnestenen i introduktionen af POBA på det europæiske marked som en betydelig aktør, men den er også et forbilledligt eksempel på et samarbejde mellem globale investorer. Denne co-investering vil gøre det muligt for POBA og PFA sammen at udnytte vækstpotentialet i europæiske logistikejendomme, og den markerer starten på et vedvarende strategisk partnerskab mellem de to selskaber.”

[1] Tal for fra 2010-2019, tal for 2019 er estimerede.

For yderligere information kontakt ejendomsdirektør i PFA Michael Bruhn på tlf.: 2428 4630.

Fakta:

• Der er tale om en investering i en portefølje af logikstikejendomme, Mercury, mellem PFA, den sydkoreanske pensionskasse The Public Official Benefit Association og den paneuropæiske ejendomsinvestor PATRIZIA, der også er manager og har stor erfaring med denne type af investeringer – herunder et stort lokalkendskab til markederne i de lande, der investeres i.
PFA’s investering er på lige over 2,6 mia. kr., hvilket svarer til lidt over halvdelen af den samlede egenkapitalinvestering i porteføljen.   

• Fondens investeringer går til samlet 42 logistikejendomme. Af store lejere kan f.eks. nævnes Carrefour, Easydis, Geodis, (Frankrig), DHL og ALDI (Italien), Logifrio, Mediapost (Spanien), Leenbakker (Holland). 

• 60 pct. af porteføljen er i Frankrig, hvor onlinehandlen ventes at stige lidt mere end i det øvrige Europa. 17 pct. af porteføljen ligger i eller omkring Paris. 

• I handlen indgår 1,4 mio. m2 logistikbygninger, hertil 138.000 m2 under udvikling. Bygningerne opfylder de nyeste specifikationskrav til logistik og lagerbygninger.  

• Der er i forbindelse med investeringen indarbejdet CSR (Corporate Social Responsibility) og ESG (Environmental, Social and Governance) - politikker i aftalegrundlaget samt implementeret en ansvarlig skattestruktur.

• I takt med de fortsat meget lave renter bliver ejendomsinvesteringer mere og mere relevante for langsigtede investorer som PFA. Ejendomsinvesteringer er en del af PFA’s portefølje af såkaldte unoterede investeringer, som netop har rundet 100 mia. kr. og udgør en stigende andel af PFA’s pensionsformue.