PFA skal bygge bæredygtige boliger i Høje Taastrup

Med en investering på 400 mio. kr. har PFA købt byggegrunde i den kommende bydel Høje Taastrup C, hvor der i de næste år skal bygges to DGNB-Guld certificerede boligejendomme.

PFA skal i de kommende år udvikle og opføre bæredygtige boliger i Høje Taastrup. Med en samlet investering på 400 mio. kr. har PFA netop købt to byggegrunde på i alt ca. 14.400 m2, og her skal der bygges to boligejendomme med i alt 150 lejligheder, 7 hotellejligheder samt 550 m erhverv.

Byggegrundene ligger i Høje Taastrup C, som Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C har lagt en ambitiøs udviklingsplan for, og som skal udvikles til en ny sammenhængende, mangfoldig og levende bydel på i alt 262.000 m2 i området mellem shoppingcentret City 2 og trafikknudepunktet Høje Taastrup Station.

Investeringen er en del af PFA’s strategi om at investere i flere boligejendomme i hele landet – herunder at opføre mellem 1.000 og 2.000 boliger i omegnskommunerne til København inden 2025.

”Vores analyser identificerer Høje Taastrup som et af de interessante vækstområder i Danmark, hvor der er en høj efterspørgsel efter boliger. Det, forventer vi, vil fortsætte fremover – ikke mindst med tanke på, at Høje Taastrup med den kommende bydel vil forandre sig i en endnu mere attraktiv og bæredygtig retning. Derfor ser vi et stort potentiale i at bidrage til udviklingen med denne investering i Høje Taastrup C,” siger Mikael Fogemann, chef for Danske Ejendomme i PFA.

De kommende ejendomme bliver opført efter bæredygtighedscertificering DGNB Guld. De kommende beboere kan dermed se frem til to byggerier, der - hvad angår miljø, økonomi og sociale forhold - er blandt de bedste i Europa.

”At bæredygtigheden vil være i top i byggerierne, lægger vi stor vægt på som ansvarlig investor. Både fordi vi gerne vil være med til at udvikle samfundet i en mere bæredygtig retning, men også fordi det sikrer værdien af ejendommene i mange år frem, når der bygges bæredygtigt. Derfor er vi samlet set glade for denne investering, som vil bidrage til et godt og langsigtet afkast til vores kunder,” siger Mikael Fogemann.

”Vi ser frem til, at PFA opfører et byggeri, der lever op til nogle af de strengeste krav i branchen. Det er helt i tråd med visionen for Høje Taastrup C. Det meget spændende byggeri, som PFA har på tegnebrættet, er placeret centralt i bydelen og kommer dermed til at spille op til det nye rådhus, som Høje Taastrup Kommune vil opføre. Vi har haft et godt samarbejde med PFA om udviklingen af deres projekt, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde også i realiseringsfasen,” siger Lars Bloch, adm. direktør for Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C.

For yderligere information kontakt Mikael Fogemann, chef for Danske Ejendomme i PFA, på tlf.: 3017 3901.

Fakta om investeringen:

- PFA investerer 400 mio. kr. i to byggegrunde i Høje Taastrup C på i alt 14.366 m2.
- Her opføres der to karrébebyggelser, hvoraf den ene indeholder 68 udlejningsboliger samt 255 m2 erhvervsareal, og den anden indeholder 82 udlejningsboliger, 7 long-stay hotellejligheder samt 295 m2 erhvervsareal. Der etableres desuden 35 parkeringspladser i kælderen til den første karré og 44 parkeringspladser i kælderen til den anden karré.
- KHS Arkitekter/Norconsult er totalrådgiver.
- Der skal udarbejdes en ny lokalplan for at muliggøre projektet, og den forventes færdigbehandlet i juni 2020.
- Byggeriet af de to karréer forventes igangsat i efteråret 2020.
- Boligerne forventes klar til indflytning i hhv. ultimo 2021 og medio 2022.
- DGNB-certificering: Guld.

Fakta om DGNB:

DGNB blev oprindeligt taget i brug i Tyskland i 2008. Den første danske version af DGNB-certificeringen blev lanceret i foråret 2012.

DGNB vægter miljø (f.eks. energiforbrug i bygningen), økonomi (f.eks. omkostninger til vedligehold) og sociale forhold (f.eks. luftkvalitet) lige meget. Dertil kommer en analyse af den procesmæssige og den tekniske kvalitet. I alt bliver 49 kriterier bedømt og får point, der regnes sammen til en bedømmelse fra bronze til platin.

Læs mere om DGNB her: https://www.dk-gbc.dk/dgnb/