Markedskommentar: aktiemarker også ramt af kinesisk virus

Det er ikke kun mennesker, der er blevet ramt af den kinesiske corona-virus, det er aktiemarkederne også. Trods tilbagefaldet først på ugen er der dog endnu ikke grund til at iføre sig finansielle beskyttelsesmasker, da den globale økonomi bør være robust nok til at understøtte en fortsat stabil udvikling på finansmarkederne.

Aktiemarkederne tog i mandags et dyk, hvormed stigningerne ÅTD stort set blev udraderet. Tirsdag genvandt de dog fodfæste hjulpet af regnskaber og robuste amerikanske nøgletal. Årsagen til den trykkede stemning er den kinesiske Wuhan Flu, og paradoksalt nok også myndighedernes prompte tiltag for at inddæmme spredningen. Det står i stærk kontrast til udviklingen i 2002/03, hvor SARS ramte os. Dengang havde det ikke så markant en effekt på aktiemarkederne, hverken i Kina eller andre lande. Det hænger sammen med, at myndighederne var relativt passive sammenlignet med i dag, hvor der er indført rejseforbud, både i og ud af Kina, den offentlig transport er blevet indstillet, butikker lukket og den kinesiske nytårsfejring forlænget. Nytåret er traditionelt årets store rejse- og forbrugsuge, så de realøkonomiske effekter vil forventeligt blive til at tage og føle på - fastlands-kinesere brugte i 2018 ca. 740 mia. USD (ca. 3 gange værdien af den kinesiske eksport til USA), når de rejste rundt i Kina. Kinesiske turister i USA brugte samme år ca. 7 mia. USD.

Midlertidig bølgegang på finansmarkederne
Tiltagene har direkte effekt på efterspørgslen særligt i detailhandlen, turisme og transportsektoren, og det har investorerne reageret på ved at sende aktiekurserne og olieprisen ned, mens man søger ly i guld og statsobligationer. Sektormæssigt er det således siden 20. januar ikke overraskende gået hårdest ud over energi, råvarer og cyklisk forbrug (MSCI World AC sektorer), mens Forsyning, stabilt forbrug og IT har klaret sig bedst.

Der hersker stadig stor usikkerhed om, hvordan Wuhan Flu vil udvikle sig - og dermed også om, hvor længe Kina vil være ”lukket ned”. Det gør det svært at sige,  hvor aktiemarkederne skal hen i nærmeste fremtid. Det er dog beroligende, at markederne atter stiger, men man skal forvente, at der fortsat vil være bølgegang i takt med udviklingen i Kina.

Vi forventer, at påvirkningen vil være midlertidig og ser derfor kursfaldene som en opkøbsmulighed for den risikovillige investor i virksomheder, sektorer eller regioner, hvor man er underinvesteret. Vi kan langt fra udelukke yderligere kursfald eller omvendt, at det hele løser sig lige pludseligt. Anbefalingen er derfor at ”dyppe tæerne”, dvs. gradvist købe op fremfor at gå all in. På nuværende tidspunkt forventer vi ikke, at Wuhan Flu vil slå det globale opsving ud af kurs, men vækstbekymringerne kan sagtens komme op til overfladen igen, særlig hvis næste måneds PMI (erhvervstillidsindikatorer) dykker kraftigt.