PFA’s kollegie i Aalborg tager form

Illustration: Arkitema Architects

Byggeriet af PFA’s kollegie i Aalborg er nu så langt, at der i dag holdes omdannelsesgilde på bygningen.

PFA’s kollegie i Aalborg tager nu for alvor form. Det bliver markeret i dag med et såkaldt omdannelsesgilde på byggeriet.

Kollegiet opføres med plads til 220 studerende og har en attraktiv placering på Lindholm Brygge med kort afstand til Aalborg Centrum og samtidig i grønne omgivelser lige ud til Limfjorden.

”Der bliver tale om meget moderne og attraktive studieboliger, hvor beliggenheden er i top helt ud til vandkanten ved Limfjorden og med kun 10 minutter på cykel til Aalborg centrum og byens mange uddannelsestilbud. Vi har i byggeriet stort fokus på bæredygtighed og på at skabe et godt studiemiljø og styrke fællesskaber. Og vi glæder os til at byde de studerende velkommen til kollegiet og over at bidrage til den fortsatte udvikling af Aalborg som studieby,” siger Michael Bruhn, ejendomsdirektør i PFA.

Alle værelser har eget bad og toilet. Der er fælles køkkener, og dertil kommer en række andre fælles faciliteter såsom læsesal, værksteder, fitnessrum, minibiograf og festsal. Kollegiet kommer til at rumme i alt 220 værelser på 13 m2-26 m2 (netto), og oveni kommer fællesarealerne.

Aalborgs borgmester Thomas Kastrup Larsen sætter stor pris på, at PFA-kollegiet er bygget netop her:

”Det nye kollegie er både med til at skabe et godt studiemiljø, styrke fællesskaber og ikke mindst bæredygtighed. Det går hånd i hånd med Aalborgs DNA, og derfor passer det nye kollegie perfekt ind her i Aalborg. At omdanne en gammel kontorbygning til et nyt og bæredygtigt kollegie viser, hvordan det er muligt både at tænke og handle bæredygtigt,” siger Thomas Kastrup Larsen.

Kollegiet i Aalborg er et af i alt fire nye kollegier i hele landet, som PFA planlægger at opføre. Som led i markeringen af PFA’s 100-års fødselsdag i 2017 besluttede PFA at bygge fire nye kollegier i landets største studiebyer København, Odense, Aalborg og Aarhus. Kollegiet i Odense står klar, mens der endnu ikke er taget hul på byggerierne i København og Aarhus.

Alle PFA’s fire kommende kollegier bliver opført med fokus på bæredygtighed i forhold til både materialer og energiforbrug, og kollegiet i Aalborg certificeres med DGNB-sølv.

At der i dag holdes omdannelsesgilde i stedet for et traditionelt rejsegilde, skyldes, at det er en eksisterende kontorbygning - som PFA ejer - der bygges om til kollegie. I forbindelse med ombygningen har PFA bl.a. doneret store dele af et fuldt udrustet industrikøkken, som tidligere har fungeret som kantinekøkken, til det socialøkonomiske inklusionsprojekt Arctic Street Food for unge grønlændere mellem 18-30 år i Region Nordjylland.

Kollegiet i Aalborg ventes klar til indflytning i juni 2020.

PFA’s kunder vil med fortrinsret kunne opskrive deres børn og børnebørn til et værelse.

For yderligere information kontakt ejendomsdirektør Michael Bruhn, PFA, på tlf.: 2428 4630

Fakta: PFA-kollegiet i Aalborg

- 220 værelser på i gennemsnit 16 m2 (netto), inklusive fællesarealer (brutto) er det 42 m2. Alle værelser har eget bad og toilet, der er fælles køkkener, fællesrum, fitnessrum samt individuelle studiepladser. Der må bo én studerende pr. bolig.
- Bæredygtighed er vigtigt for PFA Kollegier. Kollegiet i Aalborg ventes at kunne certificeres med DGNB Sølv.
- Entreprenør/totalentreprise: A.Enggard.
- Arkitekt: Arkitema Architects.
- Ingeniør: Niras
- Lejeniveauet vil ligge på mellem 2.500 kr. og 3.500 kr. pr. md.

Fakta: PFA-kollegier

- I forbindelse med PFA’s 100 års fødselsdag i 2017 annoncerede pensionsselskabet, at man ville bygge kollegier i hver af de fire store universitetsbyer København, Aarhus, Odense og Aalborg.
- Den samlede PFA-investering er på over 1 mia. kr., det samlede antal værelser i de fire kollegier er mere end 1.000, og det samlede boligareal er på over 40.000 m2.
- For at bo på kollegiet skal man være studerende på en SU-berettiget, videregående uddannelse. PFA’s 1,3 mio. pensionskunder vil med fortrinsret kunne opskrive deres børn og børnebørn til et værelse.
- Arkitema Architects har i samarbejde med PFA udviklet konceptet for PFA-kollegierne.
- Mangfoldigt fællesskab og stærkt læringsmiljø: Kollegiernes indretning har fællesskab i fokus - både forskellige grader af fællesskaber blandt beboerne og fællesskaber med lokalsamfundet. Kollegiernes indretning skal give de studerende et læringsmiljø, hvor der er plads til inspiration, fordybelse og samarbejde.
- Bæredygtigt byggeri: Miljø, energieffektivitet og ressourcebevidsthed er centralt for alle kollegiebyggerierne.