Nyt formandskab i PFA efter generalforsamling

Der har været afholdt ordinær generalforsamling i PFA den 12. marts 2020, hvor blandt andet valg af bestyrelse var på dagsordenen.

Alle de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år, og der skulle derfor vælges 10 bestyrelsesmedlemmer, heraf fire med særlige kompetencer på væsentlige områder.

Civilingeniør Lasse Grønbech udtrådte af bestyrelsen og afløses af Bodil Nordestgaard Ismiris, der er viceadm. direktør hos Lederne. Der var genvalg til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Torben Dalby Larsen fortsætter som formand, mens Peder Hasslev og Per Tønnesen nyvalgtes som næstformænd. Peder Hasslev afløser Niels-Ulrik Mousten, der fortsætter som formand for bestyrelsens revisionsudvalg, og Per Tønnesen afløser Lasse Grønbech, som ikke genopstillede.

”Vi ønsker en solid, stærk og fremadrettet governance. Derfor er der netop underskrevet en ny aktionæroverenskomst mellem de mange bredt repræsenterende interesser, som står bag PFA. Formålet med overenskomsten er at sikre, at medlemmerne i PFA’s bestyrelse tilsammen har de relevante kompetencer,” siger Torben Dalby Larsen, formand for PFA’s bestyrelse.

Aktionæroverenskomsten fastlægger, at bestyrelsen skal tælle fire medlemmer med særlige kompetencer til supplement af de kompetencer, som tre bestyrelsesmedlemmer, indstillet af funktionærorganisationerne, og tre medlemmer, indstillet af arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer, repræsenterer.

Der foretages en vurdering hvert eneste år, idet alle generalforsamlingsvalgte vælges for et år. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer sidder dog for en 4-årig periode.

Bestyrelsen består efter dagens generalforsamling af følgende medlemmer:
• Torben Dalby Larsen, formand
• Peder Hasslev, næstformand, adm. direktør, Saminvest (Sverige) (bestyrelsesmedlem med særlige investeringsmæssige kompetencer)
• Per Tønnesen, næstformand, formand, HK Handel
• Kim Graugaard, viceadm. direktør, Dansk Industri
• Bodil Nordestgaard Ismiris, viceadm. direktør, Lederne
• Niels-Ulrik Mousten, direktør, Netsuom ApS (bestyrelsesmedlem med særlige regnskabs- og investeringsmæssige kompetencer)
• Claus Oxfeldt, forbundsformand, Politiforbundet
• Mogens Steffensen, professor og sektionsleder for sektionen Forsikring og Økonomi på Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet (bestyrelsesmedlem med særlige forsikringsmæssige kompetencer)
• Helle Valentin, General Manager, Global Business Services, Nordic, IBM Corporation
(bestyrelsesmedlem med særlige IT-mæssige kompetencer)
• Laurits Rønn, viceadm. direktør, Dansk Erhverv
• Carsten Bach, kundechef (medarbejdervalgt)
• Lars Christoffersen, faglig repræsentant (medarbejdervalgt)
• Carsten Holdum, forbrugerøkonom, Rådgivning & Anbefalinger (medarbejdervalgt)
• Mette Risom, rådgivningschef, Rådgivningscenter (medarbejdervalgt)
• Janne Korsgaard, chef for Forsikringsskade (medarbejdervalgt)

Efter generalforsamlingens afholdelse konstituerede bestyrelsen sig således, at formandskab og bestyrelsesudvalg består af nedenstående bestyrelsesmedlemmer:

Formandskabet

• Torben Dalby Larsen (formand)
• Peder Hasslev (næstformand)
• Per Tønnesen (næstformand)

Koncernrevisions- og revisionsudvalget

• Niels-Ulrik Mousten (formand)
• Carsten Holdum
• Torben Dalby Larsen
• Claus Oxfeldt
• Mogens Steffensen

Aflønningsudvalget

• Torben Dalby Larsen (formand)
• Kim Graugaard
• Mette Risom
• Per Tønnesen
• Helle Valentin

Investeringsudvalget

• Peder Hasslev (formand)
• Lars Christoffersen
• Bodil Nordestgaard Ismiris
• Niels-Ulrik Mousten
• Laurits Rønn


For yderligere oplysninger

Pressechef, Kristian Lund Pedersen, klp@pfa.dk, 39 17 58 79