Vi redder ikke planeten alene ved at trække os

I PFA tager vi klimaudfordringen og vores ansvar som 1,3 millioner danskeres pensionsselskab særdeles alvorligt. Vi går målrettet og ambitiøst til arbejdet ad flere veje, der skal sikre en grønnere verden.

I et indlæg i Børsen mandag den 30. marts under overskriften ”Vis samfundssind og stop investeringer i olieudvinding” kritiserer en række NGO’er PFA for at have investeringer i fossile selskaber. Det skrev vi i PFA et modsvar til, der er bragt fredag 3. april, hvor overskriften blev ændret hos Børsen, og derfor giver et andet indtryk end det, vi ønskede med indlægget. Derfor bringer vi indlægget her med den oprindelige overskrift ”Vi redder ikke planeten alene ved at trække os”. Afsender af indlægget er Kasper Lorenzen, koncerninvesteringsdirektør i PFA.

Lad mig begynde med at slå helt fast, at vi i PFA bakker 100 pct. op om Paris-aftalen, som er dybt integreret, i alt vi foretager os. Vi har gennem de seneste år investeret massivt i den grønne omstilling, herunder i verdens største havvindmølleparker, og kigger man alene på vores aktieportefølje, så udledte den ved årsskiftet 16 pct. mindre CO2 end verdensindekset.

Vi er grundlæggende overbeviste om, at det er sund forretningslogik at investere i selskaber med bæredygtige forretningsmodeller, idet ansvarlighed og gode afkast i stigende grad er hinandens forudsætninger. Samtidig giver det ikke mening at skabe gode afkast til vores kunder, hvis vi ikke samtidig skaber en fremtid, der er værd leve i. Vi har derfor over en årrække arbejdet målrettet med at integrere miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer (ESG) i vores investeringsprocesser.

Hvordan kan det så være, at PFA fortsat har investeringer i fossile brændstoffer? Det burde være indlysende at ekskludere dem!

For at slippe for kritiske overskrifter ind i mellem så ja. Men det vil ikke nødvendigvis gøre noget som helst godt for klimaet, hvis vi solgte ud fra den ene dag til den anden.

Aktivt ejerskab og kritisk dialog

I PFA udøver vi aktivt ejerskab, hvor vi kritisk og konstruktivt engagerer os i de selskaber, vi er medejere af. Vi tror på, at det er den mest effektive måde at understøtte en bæredygtig udvikling på. Det gør vi både på egen hånd og i samarbejde med andre store investorer. Her oplever vi, at mange virksomheder er modtagelige for at forbedre sig. Og er de ikke, så sælger vi fra.

For det andet, så er det i sagens natur sådan, at hvis vi sælger en aktiepost, så er der andre, der køber. Og der er ingen som helst garanti for, at den næste køber tager klimaudfordringen lige så alvorligt eller engagerer sig lige så meget i den grønne transformation, som vi gør.

Endelig så er fossile brændstoffer en del af de kommende årtiers energimiks selv i de mest optimistiske scenarier for udviklingen i CO2-udledningen. Det er også derfor, at der fra politisk hold ikke er krav om at lukke ned for fossil energi. Virkeligheden er, at uanset om PFA helt frasælger aktier i olieselskaber eller ej, så vil danskerne stadig købe bananer i supermarkedet og transportere sig. Ligeledes kræver bekæmpelsen af fattigdom og sult i udviklingslandede store mænger af energi, som vi i den mere udviklede del af verden også bliver nødt til at forholde os til.

Klimaet har derfor brug for, at investorer, der er seriøse omkring den grønne omstilling, ikke bare frasælger samtlige fossile investeringer, men også realistisk forholder sig til den verden, som vi er en del af.

PFA Klima Plus bliver uden olie-, kul- og gasselskaber

Når det er sagt, så ved vi, der er forskellige holdninger til, hvordan vi som pensionsselskab bedst støtter op om den grønne udvikling. Det lytter vi til, og vi ønsker at favne begge tilgange. Så udover vores kontinuerlige integration og opgradering af ESG-faktorer i vores investeringsprocesser kommer vi til snart til at kunne tilbyde vores kunder en helt ny måde at understøtte udviklingen på.

For de kunder, der ønsker en endnu mere klimafokuseret pensionsopsparing, lancerer vi således til sommer PFA Klima Plus, hvor man kan sætte sin opsparing i en portefølje helt uden olie-, kul- og gasselskaber, og hvis aktier fra start vil udlede 60 procent mindre CO2 end verdensindekset.

Vi tager med andre ord klimaudfordringen og vores ansvar som 1,3 millioner danskeres pensionsselskab særdeles alvorligt. Vi går målrettet og ambitiøst til arbejdet ad flere veje. Vi insisterer på at prøve at gøre det, vi mener er det rigtige, også selvom det ikke nødvendigvis er det nemmeste. For at vi skal lykkes med at skabe en grøn fremtid, er der brug for konkrete, målrettede handlinger og en åben og ærlig debat om de dilemmaer, der eksisterer omkring vejen til en fossilfri fremtid. I PFA bidrager vi med begge dele.